EN

eloquently {adverb}

volume_up
eloquently
volume_up
sokatmondóan {adv.}
As has been said very eloquently by the three rapporteurs, we need capabilities.
Amint azt a három előadó nagyon sokatmondóan kifejtette, képességekre van szükségünk.
One Member put it very eloquently: illegal migration, it is a problem.
Az egyik képviselőtársuk nagyon sokatmondóan kijelentette, hogy az illegális bevándorlás probléma.

Synonyms (English) for "eloquently":

eloquently
eloquence
eloquent

Context sentences for "eloquently" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs has been said very eloquently by the three rapporteurs, we need capabilities.
Amint azt a három előadó nagyon sokatmondóan kifejtette, képességekre van szükségünk.
EnglishMr Janowski explained this particularly eloquently just a few minutes ago.
Néhány perccel ezelőtt Janowski úr, különösen meggyőzően érvelt mellette.
EnglishTheir silence as they stand by the fence watching Belfast work out acknowledges this eloquently.
- Azt hiszem, nem fogja túl kellemetlenül érinteni, ha megtudja - mondta végül.
EnglishAn eyebrow lifted, and a slender, barbed tongue licked those dainty fangs eloquently.
A lény felvonta a szemöldökét, és mohón megnyalta hatalmas agyarait.
EnglishI thought he eloquently put one of the biggest problems that we have with Afghanistan.
Úgy gondolom, kifejezően tárta elénk az Afganisztánnal kapcsolatos egyik legnagyobb problémát.
EnglishI share many of the sentiments you have expressed very eloquently.
Számos tekintetben osztom az Ön által ékesszólóan kifejezett érzelmeket.
EnglishHe is now in the Market Place loudly and eloquently haranguing his subjects from the Oration Platform.
Most a Piac téren van, és hangosan szidja alattvalóit a szónoki emelvényről.
EnglishOne Member put it very eloquently: illegal migration, it is a problem.
Az egyik képviselőtársuk nagyon sokatmondóan kijelentette, hogy az illegális bevándorlás probléma.
EnglishYou have my permission to protect my property, as you so eloquently put it earlier, unto death.
Engedélyezem, hogy mint nemrég oly ékesszólóan kifejtetted, holtodig védelmezd a tulajdonomat.
EnglishEucrites expresses himself so wisely and eloquently, that Marcus said -
Eukritosz oly bölcsen szólt, hogy Marcus ezt mondta neki:
EnglishAnother shuck, another buck, as Chalmun so eloquently stated.
Még egy bólé, több a lóvé, ahogy Chalmun mondogatni szokta.
EnglishThe language of his body, a language that often spoke more eloquently than words, had become suddenly defensive.
Testbeszéde, az a nyelv, amely gyakran ékesszólóbb, mint a szavak, hirtelen védekezővé vált.
EnglishAction would speak her revulsion more eloquently than words.
SZEMÉLYES AZONOSÍTÓVAL ELLÁTOTT ÜZENETET KÜLDÖTT.
EnglishYou have spoken very eloquently and you have said your piece.
Igen szépen beszélt, felmondta a leckét.
EnglishI mean, the Pointer Sisters said it most eloquently, didn't they, when they sang the praises of "a lover with a slow hand."
Szóval a Pointer nővérek nagyon helyesen mondták, amikor a lassú kezű szeretőt dicsérték dalukban.
EnglishPresident Barroso speaks eloquently of eliminating red tape, but his actions do not match his words.
Barroso elnök úr ékesszólóan beszél a bürokrácia felszámolásáról, cselekedetei azonban nincsenek összhangban a szavaival.
EnglishThe weapons of those who pedal fear is the big lie, eloquently demonstrated here today by Ms McDonald and Ms Sinnott.
A félelemgerjesztők fegyvere a McDonald és Sinnott asszony által ma ékesszólóan demonstrált hazugságáradat.
EnglishThis is what Ms Gomes so eloquently described as a golden opportunity for a positive contribution the EU could make.
Ez az, amit Gomes asszony oly ékesszólóan arany lehetőségként írt le az EU pozitív hozzájárulási képessége tekintetében.
EnglishNow, madame,' he smiled at her, his head on one side, his forefinger wagging eloquently, 'no questions.
Most pedig, madame - rámosolygott Ursulára, féloldalt hajtotta a fejét, és ékesszólóan megfenyegette a mutatóujjával -, ne kérdezzen semmit.
EnglishGay Mitchell spoke very eloquently about the difficulties for the developing world when erosion of biodiversity occurs.
Gay Mitchell igen ékesszólóan beszélt a biológiai sokféleség pusztulása által a fejlődő világ számára felvetett nehézségekről.