"else" translation into Hungarian

EN

"else" in Hungarian

EN

else {adjective}

volume_up
Breakfast was slow in the winter because there was little else to do.
Télen lassan, ráérősen reggeliztünk, mert úgysem igen volt más dolgunk.
Beetle up front, just like the old days, but this was something new, something else altogether.
Bogár elöl, régi szép idők, pedig ez éppen hogy új időszámítás volt, teljesen más.
Nothing else mattered; nothing else hung on the outcome of the game either.
Semmi más nem számított, semmi más nem is függött a játék kimenetelétől.
You have something else to say, Durling observed, entering the con- versation.
Önnek van még egyéb mondanivalója is kapcsolódott a tárgyalásba Durling.
Above all, it puts economic and market considerations above everything else.
Mindenekfelett a gazdasági és piaci szempontokat minden egyéb szempont elé helyezi.
His too bright red-brown eyes held interest and nothing else.
Világos, rőtbarna szeméből érdeklődés látszott, egyéb semmi.

Context sentences for "else" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis might be an illusion, but it drew him as nothing else ever had in his life.
Lehet, hogy csak illúzió, de annyira vonzotta, mint még soha semmi az életében.
EnglishLike everybody else on Mars, Bee and Chrono have learned to get along all alone.
Mint a Marson mindenki, Bee és Chrono is megtanulta, hogy egyedül boldoguljon.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishAnother one spoke sharply to Avery, who was yelling on the phone to someone else.
Egy másik éles hangon Averyhez beszélt, aki valaki mással üvöltözött telefonon.
EnglishThe formation lights revealed the size of the unknown receiver, but nothing else.
A jelzőlámpák megmutatták az ismeretlen gép hatalmas kiterjedését, de semmi mást.
EnglishWhat if someone else was in the house and would hear my voice as I used the phone?
Mi van, ha valaki van még a házban, és meghallja a hangomat, amikor telefonálok?
EnglishWell, Gurgeh; just ask yourself this: what else could I possibly want from you?
Hát, Gurgeh, csak tedd fel magadnak a kérdést: mi a fenét akarhatnék még tőled?
EnglishI mean, now you got someone else involved, and that really worries me, McDeere.
Most még valakit belekevert az ügybe, McDeere, és ennek egyáltalán nem örülök.
EnglishThey had pistols on their hips, and Mark noticed the pistols before anything else.
Oldalukon pisztoly lógott; Mark előbb vette észre a pisztolyt, mint bármi mást.
EnglishI know nothing else about her and am enjoined by the will to make no inquiries.
Semmi többet nem tudok, és a végakarat meg tiltja, hogy tovább kérdezősködjek.
EnglishWhen the lid is raised, the aroma of the steam is like nothing else in the world.
Amint a fedőt leveszik, olyan illat csap ki - nincs több olyan a föld kerekén!
EnglishYou own the automobile; if you want to rust it up, it aint nobody else's business.
Az autó a magáé; ha azt akarja, hogy berozsdásodjon, senkinek semmi köze hozzá.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishDavid knew he was lying extravagantly, but what else could he tell his mother?
David tudta, hogy folyékonyan hazudik, de mi mást mondhatott volna az anyjának?
EnglishIf you can't have it any more, piss on it so no one else will want it either.
Ha többé nem kapod meg, tedd visszataszítóvá, hogy másnak se legyen rá gusztusa!
EnglishTo suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Bármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
EnglishIt was a frightening event to hear about, but it had happened to someone else.
Még hallani is szörnyű volt, de hát végül is Reggie közvetlenül nem volt érintve.
EnglishTalking outside the glass when someone else blunders helps to change the subject.
Elbeszélnek a pohár mellett, ha épp nem ők lőttek bakot, másra terelik a szót.
EnglishWe were there within seconds, and no one else entered the premises while we waited.
Másodperceken belül ott voltunk, s amíg vártunk, senki nem lépett be az épületbe.
EnglishI’d like to get somebody else to tell it to her though and build me solid.
Valaki mást volna jó keríteni, aki mégis elmondja neki, és jól lefest engem.