"else matters" translation into Hungarian

EN

"else matters" in Hungarian

See the example sentences for the use of "else matters" in context.

Similar translations for "else matters" in Hungarian

else adjective
Hungarian
else adverb
matter noun

Context sentences for "else matters" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf she gave you her blessing, nothing else much matters, I said with a little sigh.
- Ha ő az áldását adta rád, akkor tulajdonképpen nincs miről beszélni - sóhajtottam.
EnglishIt appears the object here is to knock the ball over the fence, nothing else matters.
Az egyik beadványában a perköltségekkel foglalkozik; finom kis pofon ez nekem meg az ügyfeleimnek.
EnglishI’m like a machine, and nothing else matters.
Olyan vagyok, mint egy gép és semmi más nem számit.
EnglishNothing else matters to her.
EnglishNothing else matters.
EnglishNothing else matters now.
EnglishNothing else matters.
EnglishGambling is a service that comes under the scope of the Services Directive like everything else, and these matters have to be addressed.
A szerencsejáték olyan szolgáltatás, amely a szolgáltatási irányelv hatókörébe tartozik, mint minden más, és ezekkel az ügyekkel foglalkozni kell.

Other dictionary words

English
  • else matters

In the Vietnamese-English dictionary you will find more translations.