"else you" translation into Hungarian

EN

"else you" in Hungarian

See the example sentences for the use of "else you" in context.

Similar translations for "else you" in Hungarian

else adjective
Hungarian
else adverb
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "else you" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishYou and Spengler see what else you can dig up on Vigo and this little weasel, Poha.
Te, meg Spengler nézzetek utána, hogy mi köze annak a patkány Pohának Vigóhoz.
English. . if you put this kind of effort into anything else, you could be a wealthy being.
Lab ha valami értelmes dologba fektetnél ennyi energiát, gazdag ember lehetnél.
EnglishAnd anything else you might want from your office, better remove it quickly.
És ha még bármire szükséged van az irodából jobb, ha minél hamarabb eltünteted.
EnglishI just don't want you to pick up anything else... unless you come and get me first.
Csak azt akarom, hogy mást ne vegyél fel... csak ha előtte megkérdezel engem.
EnglishI can ask him to come back later, if is there something else bothering you?
Szólhatok neki, hogy jöjjön vissza máskor, ha... van esetleg még valami, ami bánt?
EnglishPoirot said, And there is nothing else you can tell me about Mary Gerrard?
Semmi mást nem tud mondani nekem Mary Gerrarddal kapcsolatban? kérdezte Poirot.
English'I'm sure you can find something else to amuse you besides watching me play a game.'
Biztosra veszem, hogy találsz más szórakozást is, minthogy engem nézel, ahogy játszom.
EnglishSo long as you do nothing to threaten that, he does not really care what else you do.
Amíg semmi olyat nem teszel, ami ezt megzavarná, nem érdekli, mit csinálsz.
EnglishSir, I said to Lucius, have you anything else on your person that identifies you'?
Uram kérdeztem Luciustól , van nálad még valami, amivel igazolhatod személyazonosságodat?
EnglishSomething else you see that you talk about -- Americans don't talk about this, but you do.
Még valami, amiről beszélnek -- az amerikaiak nem beszélnek erről, de te igen.
EnglishWhile I explain something else -- -- I know, that you can use, right?
Amíg elmagyarázok egy másik dolgot -- -- tudom, hogy tudja használni, így van?
EnglishYou are none of them that want a fortune, whatever else you want.'
Te nem tartozol azok közé, akiknek a vagyonuk hiányzik, ha akármid is hiányzik.
EnglishWe could get out of this place; go somewhere else, where you could study hermetic magic.
Kikerülhetnénk innen; elmehetnénk valahová máshová, ahol hermetikus mágiát tanulhatnál.
English'Anything else you want to pass on before we talk to Sergeant Schoondist?'
- Van még valami mondanivalód, mielőtt beszélnénk Schoondist őrmesterrel? - kérdezte Ennis.
EnglishI-Ive come to ask if there is anything else you needed, she said a little quickly.
- Én... én csak azért jöttem, hogy megtudakoljam, szüksége van-e még valamire - hadarta a lány.
EnglishFrank, do you think you've ever lived anywhere else are you a dyed-in-the-wool Californian?
- Mondd, Frank, vajon éltél másutt is, vagy tősgyökeres kaliforniai vagy?
EnglishThere's something else I want you to see, something I hope you might be able to explain to me.
Valami mást szeretnék önnek megmutatni, és szeretném, ha meg tudná nekem magyarázni.
EnglishThere is this, though: nobody else can give you any authentic evidence of ownership at all.
Annyit azonban mondhatok, hogy hitelt érdemlő bizonyítéka senkinek sincs.
EnglishYou know it is, too, else you wouldn't have licked him when he was wounded.
Magad is tudod, különben mért nyalogattad volna, mikor megsebesült?

Other dictionary words

English
  • else you

Translations into more languages in the bab.la English-Hungarian dictionary.