"elucidation" translation into Hungarian

EN

"elucidation" in Hungarian

See the example sentences for the use of "elucidation" in context.

Context sentences for "elucidation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I put my questions to him, he at least had the grace to make me an elucidation.
Amikor feltettem neki a kérdéseimet, ő legalább érthető magyarázattal szolgált...
EnglishEveryone had a hand in the elucidation of the mystery.
Mindenki részt vett a rejtély tisztázásában.
EnglishThe people responsible for this have not been identified and the seriousness of the situation demands objective elucidation on the part of the Commission.
A felelősöket még nem azonosították, a helyzet komolysága pedig megköveteli, hogy a Bizottság objektív módon tisztázza a történteket.
EnglishAll the way back into early philosophy and certainly throughout the history of neuroscience, this has been one mystery that has always resisted elucidation, has got major controversies.
Egészen a korai filozófiák kezdetén, és egész bizonyosan az idegtudomány kezdetén is olyan titok volt ez, ami mindig ellenállt a megvilágításnak, mert komoly ellentmondásokkal bír.

Other dictionary words

English
  • elucidation

More translations in the English-Danish dictionary.