"emaciated" translation into Hungarian

EN

"emaciated" in Hungarian

EN

emaciated {adjective}

volume_up
Rendkívül lesoványodott.
I suspect he's just as sick and jiist as emaciated as his mother described, and I have a weak stomach.
Gyanítom, hogy pontosan olyan beteg és lesoványodott, ahogy az édesanyja leírta, nekem meg gyenge a gyomrom.

Synonyms (English) for "emaciated":

emaciated
emaciation

Context sentences for "emaciated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe emaciated Scoleri ghost materialized from behind Stantz and lunged downward.
A soványabbik Scoleri testvér Stantz mögött materializálódott és lefelé támadt.
EnglishTwo elves escorting an emaciated priest would definitely attract their attention.
És egy roskatag papot támogató két tünde nyilván felkeltené az érdeklődésüket.
EnglishAnd the nose was slender, but not emaciated-what Englishmen call aristocratic.
Az orr hosszú és vékony, de aszott az angolok arisztokratikusnak minősítik az ilyet.
EnglishAll points and angles, the emaciated face sunk into the large, softly yielding pillow.
Csupa él és csúcs volt a kiaszott arc, amely mélyen belesüllyedt a puha párnába.
EnglishSkatholtz was broad of nose and lip, woolly-haired, long-limbed and emaciated-looking.
Skatholz széles orrú és vastag ajkú volt, haja gyapjas, végtagjai hosszúak.
EnglishHer long thin neck was part of her shivering and emaciated loveliness.
Hosszú, vékony nyaka hozzátartozott didergő és vékonypénzű szépségéhez.
EnglishGable rubbed his emaciated chin and assessed Pittman w itheyes that seemed a thousand years old.
Gable megdörzsölte az arcát, és ősöreg, ezerévesnek tűnő tekintettel nézett Pittmanre.
EnglishAccompanying the leader of the column was a tall, emaciated figure in a black robe and hood.
A parancsnok mellett egy fekete csuklyás köpenybe burkolózó magas, ösztövér alak lovagolt.
EnglishHis body was bent and emaciated to the bone, almost fleshless.
Alakja hajlott volt, teste csaknem csontig aszott, csaknem hústalan.
EnglishThe Primate of Cimmura's emaciated face was a ghastly white , and all thought had vanished from his eyes.
Cimmura primátusának arca halottsápadt volt, és a tekintetéből kiveszett minden értelem.
EnglishHe was taller than the chauffeur but thin, almost emaciated.
Magasabbra nőtt a sofőrnél, de vékony volt, majdnem cingár.
EnglishHe gazed calmly at the emaciated form before him, its wrappings the color of darkened desert sand.
Merev tekintettel nézte az elaszott alakot maga előtt, a sivatagi homokszínére fakult héjba csomagolva.
EnglishHe was slight, almost emaciated, with smooth salt-and-pepper hair and goatee and eyes a deep brown-black.
Billy sovány, majdhogynem aszott őszes, kecskeszakállas figura volt, mély, barnásfekete szemekkel.
EnglishAt one point, in Geneva, Rowan was described by a hotel clerk as being an emaciated woman of perhaps 120 pounds.
Egy genfi szállodai alkalmazott csont-bőr, talán ötvennégy kilós asszonyként írta le Rowant.
EnglishThe spell was a relatively simple one, its purpose being only to identify the emaciated figure out in the fog.
Meglehetősen egyszerű mágia volt, mindössze a ködben haladó, ösztövér figura azonosítására szolgált.
EnglishI suspect he's just as sick and jiist as emaciated as his mother described, and I have a weak stomach.
Gyanítom, hogy pontosan olyan beteg és lesoványodott, ahogy az édesanyja leírta, nekem meg gyenge a gyomrom.
EnglishAll were emaciated, dressed in cheap black wool, reeking of old sweat and dirt, and their heads were all but shaved.
Ösztövérek voltak, olcsó fekete gyapjúba öltöztek, bűzlöttek a beszáradt izzadtságtól és a szennytől.
EnglishDombey, sensing her shock, said, He's emaciated.
Dombey érezte Tina megdöbbenését, ezért így szólt:
EnglishHe was deadly pale and terribly emaciated, with the protruding, brilliant eyes of a man whose spirit was greater than his strength.
Csont és bőr volt, halálsápadt; kidülledő, fényes szemén láttam, hogy a teste erőtlen, de a lelke szilárd.
EnglishMael was still weak and his body emaciated.
Mael még mindig gyönge volt és cingár.