"emails" translation into Hungarian

EN

"emails" in Hungarian

See the example sentences for the use of "emails" in context.

Context sentences for "emails" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKarolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Karolina családja és barátai pornográf tartalmú elektronikus leveleket kaptak.
EnglishI should also ask you to explain whether the contents of our e-mails will be checked.
Felkérem Önöket annak tisztázására is, hogy e-mailjeink tartalmát ellenőrzik-e majd.
EnglishI would like to thank all those who sent us e-mails about this.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki emailt küldtek nekünk ebben az ügyben.
EnglishDoes anyone here want or accept their private emails being read?
Van köztünk olyan, aki akarja vagy elfogadja, hogy elolvassák magánjellegű e-mailjeit?
EnglishThis morning, I exchanged emails with a couple of Albanian academics about this evening's debate.
Ma délelőtt néhány albán akadémikussal leveleztem a ma esti vitáról.
EnglishWill the contents of our e-mails here be monitored as a result of the measure you are promoting?
Az Önök által támogatott intézkedés eredményeként fogják-e ellenőrizni e-mailjeink tartalmát?
EnglishI got some term papers, some E-mails and this dream guy'' survey.
Néhány féléves dolgozatot, e-mail-eket és ezt az álompasi tesztet.
EnglishThat is as nothing compared to the comments I have had from members of his party in e-mails.
De ez semmi azokhoz a megjegyzésekhez képest, amelyet én kaptam az ő pártjának tagjaitól e-mailben.
EnglishHow does it match with other e-mails Miss Bannister sent to her dad? the NYPD detective asked.
- Mennyire hasonlít a többi e-mailre, amit Miss Bannister küldött az édesapjának? - kérdezte a nyomozó.
EnglishNot only have I had no answer, but his office refused to respond to my e-mails.
Nemcsak, hogy nem kaptam a kérdésemre választ, de ráadásul az Elnöki Hivatal az e-mailjeimre sem volt hajlandó reagálni.
EnglishMany of you may well even be receiving daily e-mails.
Sokan Önök közül valószínűleg még napi e-maileket is kapnak.
EnglishThis way also big emails are shown instantly.
Így a nagy csatolásokat tartalmazó üzenetek is gyorsan megjelennek.
EnglishAdd a new recipient for upload notification emails
Új cím hozzáadása a feltöltésekről értesítendők listájához
EnglishI am thinking here of behavioural advertising, of targeted advertising, and of reading your private emails.
A viselkedéshez szabott reklámokra, a célzott reklámokra és a magánjellegű e-mailek elolvasására gondolok.
EnglishSelect the directory containing the emails on your system.
Válassza ki az üzeneteket tartalmazó könyvtárat.
EnglishHis office telephone communications and e-mails were under constant surveillance by Syrian security forces.
Az irodai telefonbeszélgetéseit és e-mailjeit a szíriai biztonsági erők szigorú megfigyelés alatt tartották.
EnglishI would be most grateful for some information from you, as I am receiving e-mails every day.
Nagyon hálás lennék, ha tudna némi tájékoztatással szolgálni, tekintve, hogy naponta kapok emaileket a témával kapcsolatban.
EnglishI have now sent a total of three e-mails over the last two days asking for the report in French, with no response.
Az elmúlt két nap folyamán összesen három e-mailben kértem a jelentés francia változatát, de nem kaptam választ.
EnglishE-mails show Costa wasn't paying him.
E-mail-ek bizonyítják, hogy Costa nem fizetett Neki.
EnglishEmails cannot be canceled or superseded.
E-mailt nem lehet visszavonni vagy felülbírálni.

Other dictionary words

English
  • emails

More translations in the English-Hindi dictionary.