"emancipation" translation into Hungarian

EN

"emancipation" in Hungarian

EN emancipation
volume_up
{noun}

emancipation

Context sentences for "emancipation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis supports the emancipation of women, thus aiding the development of poor countries.
Mindez a nők emancipációját támogatja, ugyanakkor segíti a szegény országok fejlődését.
English4. a declaration of a clear political commitment to the full emancipation of women.
4. világos politikai elkötelezettség kinyilvánítása a nők teljes körű emancipációja mellett.
EnglishThe economic emancipation of women is one of the first tasks.
A nők gazdasági emancipációja a legelső feladatok között van.
EnglishHowever, that might also be due to the fact that emancipation amongst the Hutus was less widespread
Lehet azonban, hogy ez mindössze annak volt köszönhető, hogy a hutuk itt kevésbé voltak felvilágosultak.
EnglishAt the end of the day, we want no more and no less than the emancipation of vocational training from higher education.
Végezetül nem kevesebbet akarunk, mint azt, hogy a szakképzés függetlenedjen a felsőoktatástól.
EnglishI believe that every one of us, both men and women, can do a lot more to achieve true emancipation for women.
Szerintem mindannyian, mind a férfiak, mind a nők, sokkal többet tehetnénk a nők valódi egyenjogúságáért.
EnglishIt is the emancipation of Falael from seven long years of itch; King Throbius so punished him for malice and mischief.
- Falael feloldozást nyer hét hosszú évnyi vakarózásból; Throbius király ezt a büntetést mérte rá gonoszkodásaiért.
EnglishThese are two factors of women's emancipation.
Ez a nők emancipációjának két tényezője.
EnglishIt is time for a new wave of emancipation.
EnglishWe must fight discrimination in the workplace in all its forms in order to support female emancipation as well as that of men.
Fel kell lépnünk a munkahelyi megkülönböztetés minden formája ellen, hogy így mozdítsuk elő a nők és a férfiak emancipációját.
EnglishThe execution was ordered by President Lincoln only two days after he signed the Emancipation Proclamation.
Az ítélet végrehajtását Lincoln elnök rendelte el csupán két nappal azután, hogy aláírta a rabszolgák feltétel nélküli felszabadításáról szóló törvényt.
EnglishTheir emancipation and protection are the sine qua non in putting a stop to the use of sexual violence as a weapon of war.
A nők emancipációja és védelme elengedhetetlen feltétele annak, hogy felszámoljuk a szexuális erőszak háborús fegyverként való használatát.
EnglishThey know that the emancipation of history is only possible through a project of political sharing and global justice.
Tudják, hogy a történelemtől való szabadulás csak a politikában való részesedés és a mindenre kiterjedő igazságosság projektje útján lehetséges.
EnglishEconomic well-being and social cohesion are essential conditions for the emancipation of a people and the smooth running of a country.
A gazdasági jólét és a társadalmi kohézió az emberek egyenjogúságának és az ország zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele.
EnglishWe need coherence, and it goes without saying that the policy should still be aimed at emancipation and women's rights.
Összhangra van szükség, és magától értetődő, hogy a politikának továbbra is törekednie kell az egyenjogúságra és a nők jogainak tiszteletben tartására.
EnglishSociety must, then, also provide the tools and conditions to enable women to go out to work, something that is a pre-requisite for their emancipation.
A társadalomnak kell biztosítani annak eszközeit és feltételeit, hogy a nők dolgozhassanak - ez pedig emancipációjuk előfeltétele.
EnglishThe Arab and Muslim nations here are going through a process of political democratic emancipation which might be termed the 'Prague Arab Spring'.
Az itt élő arab és muszlim nemzetek demokratikus politikai emancipációs folyamaton mennek keresztül, amit "prágai arab tavasznak” is nevezhetnénk.
EnglishThey stood against the tyranny of oppression by leading the call for the Civil War, and forced passage of the Emancipation Proclamation, which freed the slaves.
Õk álltak ki a zsarnoki elnyomás ellen, mikor a polgárháborút kirobbantották, és kihirdették a Felszabadítási Nyilatkozatot, amely szabaddá tette a rabszolgákat.
EnglishHe attempted to explain to her that this was nothing to fear, that this was his ultimate act of rebellion against Father and the start of the New Race's emancipation.
Jonathan megpróbálta elmagyarázni neki, hogy nem kell félnie, hiszen ez nem más, mint a végső lázadás az Atya ellen; nem más, mint az új faj emancipációjának a kezdete.
EnglishThe 'emancipation of the European Parliament' that is so often quoted in this context seems to me to be more like a very disturbing emancipation from EU citizens.
Az "Európai Parlament egyenjogúsítása”, amelyet oly gyakran idéznek ebben a kontextusban, nekem inkább úgy tűnik, mint az EU polgáraitól való igen nyugtalanító eltávolodás.