Context sentences for "eminence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHis intellectual eminence carries with it corresponding moral responsibilities.
Intellektuális kiválósága együtt kell hogy járjon a megfelelő erkölcsi kötelességtudattal.
EnglishMy friend, we have a gift for you, His Eminence replied, holding up the package.
Ajándékot hoztunk önnek, barátom emelte meg a csomagot őeminenciája.
EnglishYour Eminence, it was a pleasure to be able to speak to you this morning.
Őeminenciája, nagy örömömre szolgált, hogy ma reggel beszélhettem Önnel.
EnglishThank you, Your Eminence, for your address to us here in the European Parliament.
Eminenciás uram, köszönöm, hogy eljött közénk, és megosztotta velünk mélyenszántó gondolatait.
EnglishThere are not enough of us, and that is a fact, Eminence, Yu confirmed.
Nem vagyunk elegen, ez sajnos tény, eminenciás uram bólintott Jü.
EnglishToday as well, as you know, Eminence, Yu confirmed with a long sigh.
Ma is, mint eminenciád tudja erősítette meg egy hosszú sóhajjal Jü.
EnglishYou've been told about this, Eminence, Monsignor Schepke explained in the language of Aristotle.
Eminenciád már hallott erről magyarázta Schepke Arisztotelész nyelvén.
EnglishYou forget I am a woman, Your Eminence, and thus not so subtle as a prince of the Church.
Ne feledje, eminenciás uram, hogy nő vagyok, tehát nem olyan csavaros eszű, mint az egyházi méltóságok.
EnglishShe blinked, struggling to disguise her alarm at the pre-eminence the question of Hull had assumed.
A nő pislogott, s próbálta leplezni riadalmát, melyet Hull nyilvánvaló helyzete miatt érzett.
EnglishAround two bends the stone bulk of an ancient castle sat on a slight eminence looking out over the hills.
Két kanyar után egy ősi kastély kőtömbje tűnt fel: egy kis magaslatról nézett a folyóra.
EnglishIs there some procedural rule that explains the natural pre-eminence of the socialists?
Van talán olyan eljárási szabály, amely megmagyarázza, miért ilyen természetes, hogy a szocialisták az elsők?
EnglishWe really appreciate you seeing us this late in the day, Your Eminence.
Hálásak vagyunk, hogy ilyen későn fogad, Eminenciád!
EnglishYour Eminence, it now gives me great pleasure to invite you to address the European Parliament.
Eminenciás Uram, nagy tisztelettel adom át Önnek a szót.
EnglishEminence, this is the Reverend Yu Fa An--- of Beijing?
Eminenciás uram, engedje meg, ez az ember Jü Fa An tiszteletes...
EnglishCertainly, but His Eminence is on the phone to Rome at the moment.
Természetesen, de pillanatnyilag épp Rómával beszél.
EnglishEminence, he said, kneeling down to lift him off the bloody floor.
Eminenciás uram térdelt le melléje, hogy felültesse.
EnglishHe saw a lone eminence cloaked by a dark company of trees, the glisten of a lake at its foot.
Keleten egy magányos, sötét facsoporttal borított magaslatot pillantott meg, melynek tövében egy tó csillogott.
EnglishThe Corn King stood on a small eminence beyond the camp.
A Gabonakirály a tábor mögött egy kis halom tetején állott.
EnglishIt's like having a dog bark at you, Eminence.
Olyan ez, mint amikor megugatja az embert egy kutya, eminenciás uram.
EnglishAdler should have found him an eminence gris, he thought.

Synonyms (English) for "eminence":

eminence
eminent