EN ending
volume_up
{noun}

1. general

ending (also: close, completion, conclusion, end)
That ending is a fake! she said, delighted with herself.
Ez a befejezés hamis mondta izgatottan.
That would be a fairy-tale ending, all right.
Mesebeli befejezés lenne, az biztos.
Szép befejezés kell a műsornak.
ending (also: death, decease, fate, passing)
volume_up
halál {noun}
ending (also: termination)

2. grammar

ending
volume_up
vég {noun}
What sort of ending might make them all part of the same world?
Miféle természetes magyarázat, miféle vég fűzhetné őket együvé mind?
And always better in the ending than the beginning, the interval between being what it was.
Ezért is jobb a vég a kezdetnél: a közöttük megadatott idő miatt.
I have no concern for regulated rescues and official happy endings.
Nem nekem fontos a szabályszerű szabadítás és a hivatalos boldog vég.
ending
ending
volume_up
rag {noun}
ending
Endings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
A végződések nagyon nagyon fontosak, és ebben az esetben a végződés dominált.

Synonyms (English) for "ending":

ending

Context sentences for "ending" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Ezért elleneztük a termelési támogatások eltörlését és a tejkvóták megszüntetését.
Englishhe exploded as our second afternoon in the flash area was ending.
Uramjézus! tört ki a robbanás területén töltött második délutánunk vége felé.
EnglishThis consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
Ez a konszenzus önmagában nem teremti meg a válság lezárásának lehetőségét.
EnglishBut there's at least one case where Capgras syndrome had a happy ending.
Van azonban legalább egy eset, amikor a Capgras-szindróma 'happy end'-del zárult.
EnglishBut I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending.
De örömmel mondhatom, hogy mint minden jó történetnek, ennek is boldog a vége.
EnglishWhal are the chances of ending this conflict without further vio- lence?
Milyen esély van rá, hogy további erőszak nélkül véget vethessünk e konfliktusnak?
EnglishThe forest stretched several hundred yards in either direction, ending at the cliff walls.
Az erdő több száz méterre nyúlt minden irányba, és egészen a sziklafalakig ért.
EnglishA grand funeral pyre for your ending, a fusion flame that alien eyes might see?
Ragyogó temetési szertartás a tiszteletedre, amit talán még idegen szemek is megláthatnak?
EnglishDrug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.
A kábítószer-kereskedelem emberéletek kioltásával járó erőszakos cselekményekhez vezetett.
EnglishThis is just a never-ending illustration of true pro-European schizophrenia.
Ez egy állandóan visszatérő példája az igazi európabarát skizofréniának.
EnglishFunny to compare the ending of your life to a sneeze, but that was probably what it came to.
Fura dolog tüsszentéshez hasonlítani az életed végét, de valószínűleg így jön el.
EnglishThis is an essential condition for real equality and ending violence.
Ez a valódi egyenlőségnek és az erőszak felszámolásának elengedhetetlen feltétele.
EnglishThat din, that dissonance, that never ending shrill articulation of the meaninglessness .
Az a csörömpölés, az a ricsaj az értelmetlenség soha véget nem érő sivítása
EnglishAgainst this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
E háttérre tekintettel most pontot kellene tennünk ennek a végtelen történetnek a végére.
EnglishPrevents the characters in the list from starting or ending a line.
Meggátolja, hogy a listában szereplő karakterek sort kezdjenek vagy fejezzenek be.
EnglishI would welcome the ending of the stoning of women - hopefully it will be followed through.
Szívesen látnám, ha a nők megkövezésének véget vetnének - remélhetőleg véghezviszik.
EnglishThe situation in Iran is a never-ending story of breaches of human rights.
Az iráni helyzet az emberi jogok megsértésének véget nem érő története.
EnglishIn view of his role in ending the crisis, his wish had been granted.
Tekintettel a válság leküzdésében játszott szerepére, kérését teljesítették.
EnglishEnding street homelessness is a fundamental issue in the European Union.
Az utcai hajléktalanság felszámolása alapvető kérdés az Európai Unióban.
EnglishAll week long the thought of his own ending had been on his mind like a .
Saját halálának gondolata egész héten át úgy foglalkoztatta, mint egy... hát, mint egy...