"Englishmen" translation into Hungarian

EN

"Englishmen" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Englishmen" in context.

Context sentences for "Englishmen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the nose was slender, but not emaciated-what Englishmen call aristocratic.
Az orr hosszú és vékony, de aszott az angolok arisztokratikusnak minősítik az ilyet.
EnglishOne or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.
Egy-két angol úr - Lord Byron és társai - is tettek bizonyos dolgokat.
EnglishThe younger of the two Englishmen might try to give trouble, but he would last a few seconds.
A fiatalabbik angol esetleg erősködhet egy kicsit, de legfeljebb néhány másodpercig.
EnglishHis hair was the faded blond more common among Englishmen than Norsemen.
Az asztal mellett ült, amelynek egy darabját szabaddá tették az ecseteinek és a festékeinek.
EnglishNow who will ride out with me to show them how Englishmen can die?
Ki hajlandó hát egy utolsó rohamra indulni, hogy megmutassuk, hogyan hal meg egy angol?!
EnglishAnd the best type of Englishmen - Englishmen with brains and breeding and courage.
Britanniát, amelyet nem a németek kormányoznak, hanem az angolok... okos, tiszta vérű és bátor angolok.
EnglishThere were Florentines among them, and Englishmen as I'd been told.
Firenzeiek is voltak köztük, meg azok az angolok, akikről hallottam.
EnglishSo he gazed out at the Channel, as so many Englishmen had done before him, and made his decision.
Így hát lepillantott a Csatornára, ahogyan már annyi angol előtte, és meghozta döntését.
EnglishWhy should I help find your England again, if it only brings more Englishmen ravening hither?
Miért segítenék nektek megtalálni a hazátokat, ha azzal még több angolt szabadítanék a népemre?
EnglishNow, in common with most well-educated young Englishmen, Bill had a pleasant but quite inaudible voice.
Bilinek, mint általában minden jól nevelt angol ifjúnak, tisztán érthető kiejtése volt.
EnglishNot knowing Englishmen, they had not expected trouble.
Nem tudhatták, hogy angolokkal lesz dolguk, így hát nem vártak ellenállást.
EnglishIt told how two Englishmen who had been traveling with a woman had met with a tragic end.
Arról volt benne szó, hogy két angol férfi, aki egy lánnyal utazott, tragikus körülmények közt meghalt.
EnglishThat probably wouldn't sit well, even to Englishmen accustomed to dealing with the shortcomings of visiting Yanks.
Annak pedig aligha örülnének, még ha az itteniek tisztában is vannak a jenkik ügyetlenségével.
EnglishTwo more of the watchers, who had been in the Nationals ground-floor café, came out and turned after the Englishmen.
Két másik figyelő, aki eddig a National kávézójában üldögélt, szintén az angol nyomába eredt.
EnglishYour misfortune was landing among Englishmen.
De ti elkövettétek azt a hibát, hogy angol földön szálltatok le.
EnglishWere Englishmen whipped in the streets when they built your St. Paul's or Westminster Abbey?
Az angolokat is úgy kellett végigkorbácsolni az utcákon, amikor a Szent Pál-székesegyház vagy a Westminster-apátság épült?
EnglishBut Englishmen did not hijack tankers, surely.
De az angolok biztosan nem térítenek el tartályhajókat.
EnglishWe hight Englishmen, Sir Roger evaded.
Mi a hatalmas angolok vagyunk! tért ki Sir Roger a válasz elől.
EnglishOne of the Germans would partner one of the Englishmen and return to Germany to seek out the explosives they needed.
Az egyik német az egyik angol társaként visszautazik az NSZK-ba, és megszerzi a szükséges robbanószereket.
EnglishEnglishmen such as yourself intrigue me.
Az angolok, mint ön is, felkeltik az érdeklődésemet.

Other dictionary words

English
  • Englishmen

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.