"Enhanced cooperation" translation into Hungarian

EN

"Enhanced cooperation" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Enhanced cooperation" in context.

Similar translations for "Enhanced cooperation" in Hungarian

to enhance verb
cooperation noun
cooper noun

Context sentences for "Enhanced cooperation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (
Megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén (
EnglishThis was not the intention of the convention when we discussed enhanced cooperation.
Amikor a megerősített együttműködést megvitattuk, nem ez volt az összejövetel célja.
EnglishMember States' activities should be supplemented and their cooperation enhanced.
A tagállamok tevékenységeit ki kell egészíteni, és együttműködésüket meg kell erősíteni.
EnglishFor this reason, my group will give its consent to enhanced cooperation.
Ezért képviselőcsoportom jóváhagyását adja majd a megerősített együttműködésre.
EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Most csak arról kell határoznunk, hogy megegyezzünk-e a megerősített együttműködésről.
EnglishIt is conceivable to have enhanced cooperation with those Member States that want it.
Elképzelhető egy fokozott együttműködés azokkal a tagállamokkal, amelyek akarják ezt.
EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (debate)
Megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén (vita)
EnglishI think the enhanced cooperation procedure has been used cynically.
Úgy vélem, hogy a megerősített együttműködési eljárást cinikusan alkalmazták.
EnglishHowever, for all that, there are nine Member States that are asking for enhanced cooperation.
Mindenesetre van kilenc tagállam, amelyek megerősített együttműködést kérnek.
EnglishMany Member States have therefore asked to enter into enhanced cooperation in this area.
Ezért sok tagállam kérte, hogy megerősített együttműködést hozhassanak létre e területen.
EnglishWe recently dealt with the issue of divorce in the context of enhanced cooperation.
A közelmúltban foglalkoztunk a válás kérdésével a megerősített együttműködéssel összefüggésben.
EnglishHowever, I underline once again the need for enhanced cooperation between the EU and NATO.
Újból hangsúlyozom azonban az EU és a NATO közötti fokozott együttműködés szükségességét.
EnglishI do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.
Azt érzékelem, hogy a megerősített együttműködés mechanizmusának alkalmazása túl sok félelmet kelt.
EnglishThere is no disadvantage to those states that do not participate in enhanced cooperation.
Nem éri hátrány azokat az államokat, amelyek nem vesznek részt a megerősített együttműködésben.
EnglishUsing enhanced cooperation is, in my opinion, an absolute dead end.
Véleményem szerint a megerősített együttműködés tökéletes zsákutca.
EnglishThis enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
Ez a megerősített együttműködéssel kapcsolatos indítvány fantáziadúsan közelíti meg a vita előremozdítását.
EnglishThe consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.
A hozzájárulás nem érinti a megerősített együttműködés megvalósításával kapcsolatos specifikus intézkedéseket.
EnglishThey will have an overarching view and enhanced cooperation.
Ezek a szervezetek nagy rálátással bírnak majd és fokozott együttműködést fognak folytatni.
EnglishI also have many reservations about the viability of using enhanced cooperation in this case.
Számtalan fenntartásom van a megerősített együttműködés ez esetben történő alkalmazásával szemben is.
EnglishI do not believe that enhanced cooperation is the right path for the issue of patents.
Nem hiszem azt, hogy a megerősített együttműködés volna a helyes irány a szabadalmak kérdése vonatkozásában.

Other dictionary words

English
  • Enhanced cooperation

In the Italian-English dictionary you will find more translations.