"enhancement" translation into Hungarian

EN

"enhancement" in Hungarian

EN enhancement
volume_up
{noun}

enhancement (also: boost, climax, rise)
enhancement (also: fortification, gain)

Synonyms (English) for "enhancement":

enhancement
English

Context sentences for "enhancement" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe went to see foreign films because they were fun, not for cultural enhancement.
Nem pallérozódás kedvéért nézett külföldi filmeket, hanem mert szórakoztatták.
EnglishThe enhancement of the Daphne programme dealing with violence against women is gratifying.
A nők elleni erőszakkal foglalkozó Daphne program megerősítése örömömre szolgál.
EnglishWe have the treaty, but we need its proper enhancement and even more than that.
Megvan a szerződés, de megfelelő módon tovább kell fejlesztenünk azt, és még másra is szükség van.
EnglishThere is just one item on the agenda: the enhancement of European economic cooperation.
A napirendi ponton egyetlen téma szerepel: az európai gazdasági együttműködés továbbfejlesztése.
EnglishNone of the pictures were very good despite the computer enhancement.
A képek a komputeres feljavítás ellenére sem voltak valami jók.
EnglishShe dumped the recordings to the cyberdeck and began the process of image enhancement and correlation.
Letöltötte a felvételeket a kiberdekkbe, és nekiállt a képfeldolgozásnak.
EnglishThis will allow the further enhancement of the ongoing dialogue between our respective institutions.
Ez lehetővé teszi majd az intézményeink között zajló folyamatos párbeszéd további erősítését.
EnglishIndeed, we should all welcome this enhancement and diversification of global energy.
Sőt, valójában üdvözölnünk kellene a globális energia ily módon történő továbbfejlesztését és diverzifikálását.
EnglishPositive development may be possible, with an enhancement even of the proposer's language, for example.
Lehetségessé válhat a kedvező fejlemény, például akár a javaslattevő nyelvének megerősödésével.
EnglishThe size of the lenses didn't make for good imagery, despite the enhancement program built into his computer.
Ilyen apró lencsékkel nem lehet jó képet kapni, bár a komputerben volt képjavító program.
EnglishThe report emphasises the enhancement of the European Parliament's role in EU human rights policy.
A jelentés hangsúlyozza az Európai Parlament által az emberi jogokkal kapcsolatos uniós politikában játszott szerep fokozását.
EnglishA clear distinction must be made, then, between the manipulation and the enhancement of fundamental research.
Így világosan meg kell húznunk a választóvonalat az alapkutatás manipulációja és az alapkutatás megerősítése között.
EnglishGentlemen, if this is what you call enhancement,...
Uraim, ha ezt nevezik kis javításnak, ...
EnglishDo a simple correlative enhancement, type six.
Egyszerű, hatos típusú korrigáló nagyítást.
EnglishThe enhancement of Eurostat and its expansion into an independent authority should therefore be considered in any event.
Éppen ezért mindenféleképpen mérlegelni kell az Eurostat megerősítését és független hatósággá történő bővítését.
EnglishLent EUR 250 million for capacity enhancement, they built new factories in Poland, Romania and Hungary.
250 milliárd eurót kölcsönzött kapacitásfejlesztésre, amiből új gyárakat építettek Lengyelországban, Romániában és Magyarországon.
English- Do you wish to try the enhancement?
- Szeretné megnézni, hogyan működik?
EnglishOnly in this way, through the enhancement of the role and contribution of individual workers, will the market achieve its potential.
Csakis így, az egyéni munkavállalók szerepének és hozzájárulásának fokozásával érheti el a piac a teljes potenciálját.
EnglishWe respect the international agreements and arrangements, and would like to cooperate in their development and enhancement.
Tiszteletben tartjuk a nemzetközi megállapodásokat és egyezményeket, és együtt kívánunk működni azok kidolgozásában és továbbfejlesztésében.
EnglishCrucially, we must pay greater attention to the maintenance, balance and enhancement of the services rendered by the forest.
Döntő fontosságú, hogy nagyobb figyelmet kell fordítanunk az erdő által nyújtott szolgáltatások fenntartására, kiegyensúlyozására és fokozására.