"environment protection" translation into Hungarian

EN

"environment protection" in Hungarian

EN environment protection
volume_up
{noun}

environment protection
volume_up
környezetvédelem {noun}
If we consider forests solely as a source of renewable energy, we totally have missed the point of combining sustainable industry and environment protection.
Ha az erdőket kizárólag a megújuló energia forrásának tekintjük, akkor teljesen szem elől tévesztjük a fenntartható ipar és a környezetvédelem ötvözésének lényegét.

Similar translations for "environment protection" in Hungarian

environment noun
Hungarian
protection noun
to protect verb

Context sentences for "environment protection" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInvestments related to environment protection are also extremely important.
A környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások szintén rendkívül fontosak.
EnglishOne component of such an environment is social protection for those deciding to assist in the business activities of their spouses.
Egy ilyen környezet egyik összetevője a házastársuk családi vállalkozásában besegítők szociális védelme.
EnglishIt also further strengthens the framework of cooperation on the environment, social protection, competition and security.
Tovább erősíti a környezet, a szociális védelem, a verseny és a biztonság tekintetében való együttműködés keretét is.
EnglishSpecifically, reference is made to the outcome of the 61st session of the IMO's Marine Environment Protection Committee a few weeks ago.
Konkrétabban az IMO Tengerikörnyezet-védelmi Bizottságának néhány héttel ezelőtti, 61. ülésszakának eredményére való hivatkozásról van szó.
EnglishThe Baltic Sea has been classified as a 'particularly sensitive sea area' (PSSA) by the International Maritime Organisation's Marine Environment Protection Committee.
Az IMO tengerikörnyezet-védelmi bizottsága különösen érzékeny tengeri területként osztályozta a Balti-tengert.
EnglishThe regulation, which seeks to improve both food safety and the impact on the environment of plant protection products, is sound and important.
Ez a jogszabály, amelynek célja az élelmiszerbiztonság és a növényvédő szerek környezetre gyakorolt hatásának javítása, helyes és fontos.
EnglishThe experience of Lithuanian investors raises reasonable questions over the business environment and the protection of investments in Serbia.
A litván befektetők tapasztalatai megalapozott kérdéseket vetnek fel a szerbiai üzleti környezettel és a befektetések védelmével kapcsolatban.
EnglishThat is why we have placed an emphasis on all the aspects, such as the environment and consumer protection, that affect the quality of life of our fellow citizens.
Ezért hangsúlyoztuk a valamennyi polgártársunk életminőségét érintő vonatkozást, például a környezet és a fogyasztók védelmét.
EnglishUnder the current directive, permits are issued by the Environment Protection Agency which require industrial plants to apply 'Best Available Techniques'.
A jelenlegi irányelv értelmében a Környezetvédelmi Ügynökség ad ki engedélyeket, és ehhez az ipari üzemeknek az elérhető legjobb technológiát kell alkalmazniuk.
EnglishIt is worth pointing out that the Baltic Sea has been classified as a 'particularly sensitive sea area' (PSSA) by the International Maritime Organisation's Marine Environment Protection Committee.
Ki kell emelni, hogy az IMO tengerikörnyezet-védelmi bizottsága különösen érzékeny tengeri területként osztályozta a Balti-tengert.
EnglishWe support Mr Piecyk's proposals, which are focused on useful elements like the environment, the protection of coastal regions, education and the quality of labour.
Támogatjuk Piecyk úr javaslatait, amelyek olyan hasznos elemekre összpontosítanak, mint a környezet, a part menti részek, az oktatás és a munka minőségének védelme.
EnglishIt is important to have an integrated maritime policy which includes transport, administration, environment protection, management of maritime resources and also maritime tourism.
Fontos, hogy olyan integrált tengerpolitikánk legyen, amely magában foglalja a közlekedést, az igazgatást, környezetvédelmet, a tengeri erőforrások kezelését és a tengeri turizmust is.