"environmental awareness" translation into Hungarian

EN

"environmental awareness" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental awareness" in context.

Similar translations for "environmental awareness" in Hungarian

environment noun
Hungarian
awareness noun
Hungarian
aware adjective

Context sentences for "environmental awareness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur car manufacturers lead the world for environmental awareness, technical standards and innovation.
Autógyártóink a világon vezető szerepet töltenek be a környezeti tudatosság, a műszaki szabványok és az innováció tekintetében.
EnglishA yes vote today for the extension of EMAS means a yes for more environmental awareness in the Member States.
Az EMAS kiterjesztésére ma leadott igen szavazat a tagállamokban a fokozottabb környezetvédelmi tudatosságra mondott igent jelenti.
EnglishHere in Europe, we have a high level of environmental awareness, something that is not the case in some of the so-called emerging economies.
Minket itt Európában nagyfokú környezettudatosság jellemez, ami egyes úgynevezett feltörekvő gazdaságokról nem mondható el.
EnglishIn the meantime, Copenhagen has undoubtedly made sure everyone is alert, greatly heightening our environmental awareness.
Addig is, Koppenhága gondoskodott róla, hogy valamennyien éberek legyünk és nagymértékben fokozzuk a környezetvédelemmel kapcsolatos tudatosságot.
EnglishThe regulations on the system of environmental taxes could therefore reduce the competitiveness of these economies and, as a result, reduce environmental awareness.
Ezért a környezetvédelmi adók rendszerére vonatkozó szabályozás csökkentheti e gazdaságok versenyképességét és következésképpen a környezettudatosságot.
EnglishIncreasing everyone's environmental awareness by involving just 4 000-5 000 businesses within the European Union, as we have done so far, is not a good outcome.
Nem megfelelő eredmény az, ha az általános környezetvédelmi tudatosságát csupán úgy fokozzuk, hogy 4-5000 vállalkozást vonunk be az Európai Unión belül, ahogyan ezt eddig tettük.

Other dictionary words

English
  • environmental awareness

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.