"environmental damage" translation into Hungarian

EN

"environmental damage" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental damage" in context.

Similar translations for "environmental damage" in Hungarian

environment noun
Hungarian
damage noun
to damage verb

Context sentences for "environmental damage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
Nincs az a bevétel, ami kompenzálni tudná az így okozott környezeti károkat.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
Ez a jelentés csupán egy újabb fegyver a környezeti károk elleni harcban.
EnglishEnvironmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
A környezeti károk felszámolása a kár típusától függően különböző formákban történhet:
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on remedying environmental damage.
Az Európai Bizottság elfogadja a környezeti károk felszámolásáról szóló zöld könyvet.
EnglishUnder the terms of the Directive, environmental damage is defined as:
Az irányelv értelmében a környezeti károk meghatározása a következő:
EnglishMassive environmental damage would be catastrophic for the sea.
Egy nagyobb környezeti kár katasztrofális hatással lenne a tengerre.
EnglishIt is not only the environmental damage that we are concerned about.
Nemcsak a környezetben előidézett károk aggasztanak bennünket.
EnglishIf we invest in environmental damage, well, we will do what we did before.
Ha környezeti kárral kapcsolatos befektetéseket hajtunk végre, nos, akkor ugyanazt csináljuk, mint korábban.
EnglishIt could otherwise give rise to serious environmental damage and have adverse social consequences.
Máskülönben komoly környezeti kárnak adhat alapot, és ellentétes társadalmi következményei lehetnek.
EnglishThe motorway that is under construction in Transylvania could likewise cause serious environmental damage.
Az Erdélyben épülő autópálya komoly környezeti károkat okozhat.
EnglishDespite all this, I am convinced that free trade is not in itself identical to environmental damage.
Mindezek ellenére meggyőződésem, hogy a szabadkereskedelem önmagában nem azonos a környezetkárosítással.
EnglishWhere environmental damage has occurred, the competent authority may:
Kár bekövetkezésekor az illetékes hatóság:
EnglishSubject: Environmental damage caused by lignite mining in the Czech Republic and central Germany
Tárgy: A Cseh Köztársaság és Közép-Németország területén végzett barnaszén-kitermelés által okozott környezeti ártalmak
EnglishAccording to Article 174(2) of the treaty, environmental damage should as a priority be rectified at source.
A Szerződés 174. cikkének (2) bekezdése szerint a környezeti károkat elsődlegesen azok forrásánál kell elhárítani.
EnglishWhere there is an imminent threat of environmental damage, the competent authority designated by each Member State may:
Környezeti kár bekövetkezésének közvetlen veszélye esetén az egyes tagállamok által kijelölt illetékes hatóság:
EnglishPreventing and remedying environmental damage
Kármegelőzés és a károk felszámolása
EnglishFrom the floods in the UK last year, we are aware of the human, economic and environmental damage that can be caused.
Az Egyesült Királyságot a tavalyi év során sújtó árvizek miatt tisztában vagyunk az emberi, gazdasági és környezeti károkkal.
EnglishThese illegal practices can also threaten the health and safety of consumers and cause serious environmental damage.
Ezek az illegális tevékenységek a fogyasztók egészségét és biztonságát is veszélyeztetik, és komoly környezeti károkat okozhatnak.
EnglishAbuses are damaging in particular to those actors who are making true efforts to mitigate environmental damage.
A visszaélések különösen azokat a szereplőket hozzák hátrányos helyzetbe, akik valódi erőfeszítéseket tesznek a környezeti károk mérséklésére.
EnglishRevenue from the additional toll must be reallocated to projects that make a direct contribution to alleviating environmental damage.
A további díjat olyan projekteknek kell újraosztani, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a környezetkárosodás enyhítéséhez.

Other dictionary words

English
  • environmental damage

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-German dictionary.