"environmental impact assessment" translation into Hungarian

EN

"environmental impact assessment" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental impact assessment" in context.

Similar translations for "environmental impact assessment" in Hungarian

environment noun
Hungarian
impact noun
to impact verb
assessment noun
to assess verb

Context sentences for "environmental impact assessment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNaturally, everything must be covered by the environmental impact assessment.
Mindennek természetesen ki kell terjednie a környezeti hatások mérlegelésére is.
EnglishEach project is evaluated on the basis of an environmental impact assessment.
Minden egyes projekt környezeti hatásvizsgálat alapján kerül kiértékelésre.
EnglishIn fact, the final environmental impact assessment report has not yet been drafted.
A végleges környezeti hatásjelentés tervezete valójában még nem készült el.
EnglishWill the whole Alpine region be subject to an environmental impact assessment?
Az egész alpesi régiót környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell-e alávetni?
EnglishThis is the Convention on environmental impact assessment in a transboundary context.
Ez az egyezmény a határokon átnyúló környezeti hatásvizsgálatokról szól.
EnglishThis means getting around the environmental impact assessment.
Ez azt jelenti, hogy megkerüljük a környezeti hatásvizsgálatot.
EnglishThe environmental impact assessment procedures are laid down both in Community and in international law.
A környezeti hatásvizsgálati eljárásról mind a közösségi, mind a nemzetközi jog rendelkezik.
EnglishIt is a great shame that those who intend to undertake this investment have not as yet submitted an environmental impact assessment.
Nagy kár, hogy a beruházás megvalósítói még nem nyújtottak be környezeti hatásvizsgálatot.
EnglishI therefore believe that it is right and particularly important to note that an environmental impact assessment ...
Következésképpen úgy gondolom, hogy helyes és különösen fontos megjegyezni, hogy egy környezeti hatásvizsgálat...
EnglishIt is important for these analyses and the environmental impact assessment to be of a high quality and independent.
Fontos, hogy ezek az elemzések és a környezetvédelmi hatásvizsgálat kiemelkedő minőségűek és függetlenek legyenek.
EnglishThe grant of an implementation permit for such projects is, however, subject to the environmental impact assessment procedure.
A létesítési engedély azonban az ilyen jellegű projektek esetén azonban a környezeti hatásvizsgálattól függ.
EnglishOn 17 April 2009, following the completion of the environmental impact assessment, they issued a construction permit for the project.
2009. április 17-én, a környezeti hatásvizsgálat befejezése után kiadták a projekt építési engedélyét.
EnglishHere, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
De vegyük csak a saját hazámat, Ausztriát, ahol nem megfelelően hajtják végre a környezeti hatásvizsgálati irányelvet.
EnglishThese organisations have also expressed doubts as to the accuracy of the documents used in the environmental impact assessment.
Az említett szervezetek a környezeti hatásvizsgálat során felhasznált dokumentumok pontosságát illetően is kételyeiknek adtak hangot.
English. - (FI) I strongly support the environmental impact assessment for the Nord Stream gas pipeline proposed in the Committee's report.
írásban. - (FI) Határozottan támogatom a Bizottság jelentésében javasolt Északi Áramlat földgázvezeték környezeti hatásvizsgálatát.
EnglishHowever, we think that Parliament has set a clear line as regards an environmental impact assessment, which we support and welcome.
Úgy gondoljuk azonban, hogy a Parlament világos irányvonalat határozott meg a környezeti hatásvizsgálat kapcsán, és mi ezt támogatjuk és üdvözöljük.
EnglishEven in the environmental impact assessment procedure there is insufficient consultation or no consultation whatsoever with neighbouring states.
A környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásra is jellemző a szomszéd országokkal folytatott konzultáció elégtelensége vagy éppen teljes hiánya.
EnglishIn this case, the responsible authorities in Aragon are going to split the project up in order to prevent the environmental impact assessment from taking place.
A környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének megkerülése érdekében a felelős aragóniai hatóságok fel fogják darabolni a projektet.
EnglishWe are also concerned about the application of the Environmental Impact Assessment Directive and the Strategic Environmental Assessment Directive.
Foglalkoztat bennünket továbbá a környezeti hatások vizsgálatáról szóló irányelv és a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv alkalmazása.
EnglishThere was no environmental impact assessment, no plans for rehabilitation or protection, and there was not even a licence for organising the competition.
Környezeti hatástanulmány nem készült, mint ahogy helyreállítási és védelmi terv sem, sőt jogerős engedély sem volt a verseny megszervezéséhez.

Other dictionary words

English
  • environmental impact assessment

Even more translations in the English-Italian dictionary by bab.la.