"environmental improvement" translation into Hungarian

EN

"environmental improvement" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental improvement" in context.

Similar translations for "environmental improvement" in Hungarian

environment noun
Hungarian
improvement noun
to improve verb

Context sentences for "environmental improvement" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly in this way can we achieve global environmental improvement.
Csak ilyen módon érhetünk el globális környezetvédelmi fejlődést.
EnglishOnly a directive can bring about a significant and effective improvement for environmental inspections.
Csak egy irányelv hozhat jelentős és hatékony változást a környezetvédelmi ellenőrzések terén.
EnglishJudged against the potential for environmental improvement, its record has been shameful.
Ha a környezetvédelem területén elérhető fejlődéssel vetjük össze, akkor az autóipar teljesítménye szégyenletes.
EnglishIt produces the best balance, first of all, in favour of costs for businesses, but also in terms of environmental improvement.
A legjobb egyensúlyt teremti meg az üzleti vállalkozások költségei, de ugyanakkor a környezetvédelmi célú fejlesztések között is.
EnglishThe aid is channelled into the environmental improvement and modernisation of new electrical systems, and into improving security of supply.
A támogatást az új elektromos rendszerek környezeti fejlesztésére és modernizálására, valamint az ellátás biztonságának fejlesztésére fordítják.
EnglishThat is why we cannot speak of environmental or economic improvement here, because in the end this also hugely distorts competition with the railways.
Ezért nem beszélhetünk itt környezeti vagy gazdasági javulásról, mert végső soron ez is hatalmas mértékben torzítja a vasúttal folytatott versenyt.
EnglishI voted against the majority resolution because it failed to stipulate the improvement of environmental performance as a precondition for receiving public money.
A többségi állásfoglalás ellen szavaztam, mert nem ösztönzi a közpénz rendelkezésre bocsátásának előfeltételeként a környezeti teljesítmény javítását.
EnglishWe need the industry to recognise that it has obligations to society as a whole and that its future is inextricably linked to environmental improvement.
Arra van szükségünk, hogy az iparág felismerje: kötelességei vannak a társadalom egészével szemben, jövője pedig elválaszthatatlan a környezetvédelmi célú fejlesztésektől.

Other dictionary words

English
  • environmental improvement

In the Indonesian-English dictionary you will find more translations.