"environmental issue" translation into Hungarian

EN

"environmental issue" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental issue" in context.

Context sentences for "environmental issue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt goes without saying that forest protection is a key environmental issue.
Magától értetődő, hogy az erdők védelme döntő fontosságú környezetvédelmi kérdés.
EnglishIt was entirely appropriate to raise the issue of environmental protection in this context.
Nagyon helyénvaló volt a környezetvédelem kérdését beemelni ezzel összefüggésben.
EnglishNow, I realise that this is a difficult issue for many, but for me it is not an environmental issue in that sense.
Elismerem, hogy ez sokak számára nehéz kérdés, számomra azonban egyáltalán nem környezeti ügyről van szó.
EnglishThis is also an important environmental issue that you could say demands its own Copenhagen Conference.
Ez is egy lényeges környezetvédelmi kérdés, amely, ha úgy tetszik, megérdemelne egy saját "koppenhágai konferenciát”.
EnglishPerhaps this is not an environmental and health issue, or at least so I have heard people say.
Meglehet, hogy ez a kérdés nem környezetvédelmi vagy egészségügyi jellegű, vagy legalábbis hallottam ilyen állítást egyes emberektől.
EnglishWhenever I do so, the reports concerned are those relating to the internal market or an environmental issue of some kind.
Ez általában a belső piacról vagy valamilyen környezetvédelmi kérdésről szóló jelentések esetében fordul elő.
English(PL) Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on an excellent approach to the issue of environmental protection.
(PL) Tisztelt elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak a környezetvédelem problémájának kitűnő megközelítéséhez.
EnglishThis is not only an environmental issue and it is not just an economic issue, but also an issue of international social justice.
Ez nemcsak környezetvédelmi kérdés, és nem is kizárólag gazdasági kérdés, hanem a nemzetközi társadalmi igazságosság kérdése is.
EnglishYet, what I believe is missing under the environmental heading, Commissioner, is the issue of environmental safety in the context of nuclear power.
Mégis úgy gondolom, biztos úr, hogy a környezetvédelmi fejezetből hiányzik a környezeti biztonság kérdése az atomenergiával összefüggésben.
EnglishWithout trying to underestimate the environmental issue, this does not seem to me to be the time to burden European companies with another charge.
Nem akarom alábecsülni a környezetvédelem fontosságát, de szerintem ez nem a megfelelő idő arra, hogy az európai vállalatokat egy újabb díjjal terheljük.
EnglishWe are accustomed, especially on the environmental issue, to hearing wildly inconsistent figures: there will be some figures that lie and some that do not lie.
Hozzászoktunk, különösen a környezetvédelmi kérdések terén, hogy homlokegyenest ellenkező számadatokról hallunk: egyes számok hazudnak, mások pedig nem.
EnglishThe issue of environmental inspections is, therefore, very important for the work of my committee, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Ezért munkánkhoz, azaz a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság munkájához nagyon fontos a környezetvédelmi ellenőrzések kérdése.
EnglishWe should apply this principle if we are ever uncertain as to the possible negative impact of a specific environmental issue on our health.
Alkalmaznunk kellene ezt az elvet, amennyiben bármikor is felmerül bennünk a gyanú egy bizonyos környezeti vonatkozásnak az egészségünkre tett esetleges negatív hatásával kapcsolatban.
EnglishThe findings in the study commissioned by the German Federal Environment Agency have led us to ask the Scientific Committee on Health and Environmental Risks to issue another statement.
A német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal tanulmánya arra ösztönzött minket, hogy újabb jelentést kérjünk az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságától.

Other dictionary words

English
  • environmental issue

In the English-Danish dictionary you will find more translations.