"environmental law" translation into Hungarian

EN

"environmental law" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental law" in context.

Similar translations for "environmental law" in Hungarian

environment noun
Hungarian
law noun

Context sentences for "environmental law" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow we have Mr Nassauer introducing what appears to be a sort of environmental blasphemy law.
És most itt vannak Nassauer úr gondolatai, amelyeket nyugodtan tekinthetünk valamiféle éghajlati istenkáromlásnak.
EnglishHe was married to an environmental-law attorney from Georgia and was the harried father of two teenage boys.
Egy környezetvédelemre szakosodott georgiai ügyvéd lányát vette el, és két tizenéves fiú sokat tűrő apja volt.
EnglishAt this stage, the Commission does not have evidence of a breach of European Union environmental law.
Jelenleg a Bizottságnak nincs birtokában olyan bizonyíték, amely szerint az uniós környezetvédelmi jogot megszegték volna.
EnglishNot all these aspects are duly safeguarded in the EU's environmental law, nor are its policies duly consistent.
Az EU környezetvédelmi jogszabályai nem biztosítják megfelelően mindezeket a szempontokat, valamint politikái sem megfelelően következetesek.
English- Mr President, I am rising on the issue of breaches of environmental law in Ireland, specifically relating to water quality.
Elnök úr, a környezetvédelmi jog, különösen a vízminőséggel kapcsolatos jog írországi megsértésére szeretném felhívni a figyelmet.
English(NL) Madam President, I think it is clear that this compromise is an important step forward for European environmental law.
(NL) Elnök asszony, úgy vélem teljesen egyértelmű, hogy ez a kompromisszum egy fontos előrelépés az európai környezetvédelmi jog területén belül.
EnglishWe know that at some point something similar will be considered in relation to capital market law, environmental law and social law.
Tudjuk, hogy valamikor a tőkepiaci joggal, a környezetvédelmi joggal és a szociális joggal kapcsolatban is fel fog merülni valami hasonló.
EnglishSecondly, we consider that violations of Community law appear to be at issue, in particular environmental law and public procurement rules.
Másodszor, úgy véljük, hogy itt a közösségi jog, különösen a környezetvédelmi jog és a közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértéséről van szó.
EnglishIn European environmental law, as well as in our national environmental regulations, the question of liability, of causing damage and of punitive damages is clear.
Az európai környezetvédelmi jogban és nemzeti környezetvédelmi rendeleteinkben egyértelmű a károkozás és a bírság jellegű kártérítési kötelezettségek kérdése.
EnglishIn other words, sentences are to be passed in future in the name of the European Union, and these powers are to be exercised initially in respect of infringements of environmental law.
Más szóval, a jövőben az Európai Unió nevében ítéletek fognak születni, és ezeket a hatásköröket eleinte a környezetvédelmi jog megsértéseinek tekintetében fogják alkalmazni.

Other dictionary words

English
  • environmental law

Search for more words in the English-Swahili dictionary.