"environmental management" translation into Hungarian

EN

"environmental management" in Hungarian

EN environmental management
volume_up
{noun}

environmental management

Similar translations for "environmental management" in Hungarian

environment noun
Hungarian
management noun

Context sentences for "environmental management" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIndeed, investment in environmental technologies in management should lead recovery efforts.
Sőt, a helyreállítási erőfeszítéseket a környezettechnológiákba történő beruházásnak kellene irányítania.
EnglishStrict environmental management and sustainable use of resources, as well as open and equitable access.
Szigorú környezetközpontú gazdálkodás és az erőforrások fenntartható felhasználása, emellett szabad és egyenlő hozzáférés.
EnglishThe matter concerns implementation of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise.
Az ügy a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos.
EnglishSomething that the waste crisis in Campania does demonstrate is the danger of submitting environmental management - in its many aspects - to the simple logic of profit.
A campaniai hulladékválság szemlélteti annak veszélyét, hogy a környezetkezelést - sok szempontból - a nyereség egyszerű logikájának vessük alá.