"environmental policy" translation into Hungarian

EN

"environmental policy" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental policy" in context.

Similar translations for "environmental policy" in Hungarian

environment noun
Hungarian
policy noun

Context sentences for "environmental policy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday is a good day for the European Union's climate and environmental policy.
A mai nap az európai unió éghajlati és környezetvédelmi politikájának nagy napja.
EnglishIt is one of the greatest achievements of European Union environmental policy.
Ez az Európai Unió környezetvédelmi politikájának egyik legnagyobb eredménye.
English(DE) Mr President, the environmental policy of the EU is facing a reality check.
(DE) Elnök úr! Az EU környezetvédelmi politikája most van tesztelés alatt.
EnglishThis is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
Ez egy alapvető kérdés, és nem csupán a környezetvédelmi politikát érinti.
EnglishThis is a fundamental issue in particular, but not solely, for environmental policy.
Ez egy alapvető kérdés főként, de nem kizárólag a környezetpolitika számára.
EnglishSuch information will be extremely valuable for the purposes of environmental policy making.
Ezek az információk nagyon fontosak lesznek a környezetvédelmi politika számára.
EnglishSuch information could be extremely valuable for the purposes of environmental policy making.
Ezek az információk nagyon fontosak lehetnek a környezetvédelmi politika számára.
EnglishWho didn't know anything about science, and didn't care about environmental policy.
Egy olyan ember, aki semmit nem tud a tudományos dolgokról, és semmit nem törődik a környezettel.
EnglishLet us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Térjünk vissza a józan, átfogó környezetvédelmi politikához!
EnglishThe information obtained could be extremely valuable for the purposes of environmental policy making.
Ezek az információk nagyon fontosak lehetnek a környezetvédelmi politika számára.
EnglishIt is therefore obvious that without their participation no environmental policy can be effective.
Ezért részvételük nélkül a környezetvédelmi politika nyilvánvalóan nem lehet hatékony.
EnglishIt is particularly important to ensure a balance between energy policy and environmental protection.
Különösen fontos az energiapolitika és a környezetvédelem közötti egyensúly biztosítása.
EnglishIt is just as important to emphasise the international dimension of European environmental policy.
Ugyanilyen fontos hangsúlyozni az európai környezetvédelmi politika nemzetközi dimenzióját.
English(DA) Mr President, Prime Minister, I would like to talk about a small aspect of environmental policy.
(DA) Elnök úr, miniszterelnök úr! A környezetvédelmi politika egy kisebb eleméről szólnék.
EnglishA new agricultural policy must also therefore be a food, environmental and territorial policy.
Az új agrárpolitikának egyben élelmiszerügyi, környezetvédelmi és területi politikának is kell lennie.
EnglishEnvironmental economic accounts provide a significant database for environmental policy decisions.
A környezeti-gazdasági számlák fontos alapadatokat szolgáltatnak a környezetpolitikai döntésekhez.
EnglishCommunity action in the field of marine environmental policy (vote)
Tengeri környezetvédelmi közösségi politika (szavazás)
EnglishWe need a sustainable socio-environmental policy for both our citizens and the environment.
Fenntartható társadalmi-környezeti politikára van szükség mind a polgárokra, mind a környezetre vonatkozóan.
EnglishIn conclusion, regional cooperation should be used as a vital tool in environmental policy.
Összegzésül: a regionális együttműködést alapvető eszközként kellene használni a környezetvédelmi politikában.
EnglishWe are extremely critical of parts of the EU's fisheries policy on environmental grounds.
Környezetvédelmi megfontolások miatt rendkívül kritikus szemmel nézzük az EU halászati politikájának egyes részeit.

Other dictionary words

English
  • environmental policy

Translations into more languages in the bab.la English-Portuguese dictionary.