"environmental problem" translation into Hungarian

EN

"environmental problem" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental problem" in context.

Similar translations for "environmental problem" in Hungarian

environment noun
Hungarian
problem noun

Context sentences for "environmental problem" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us not see agriculture as an environmental villain and environmental problem.
Ne tekintsük a mezőgazdaságot a környezet ellenségének és környezetvédelmi problémának!
EnglishHowever, the environmental problem is not the only issue with Nord Stream.
Azonban nem a környezetvédelem az egyetlen probléma az Északi Áramlat kapcsán.
EnglishClimate change is an environmental problem on a totally different scale from earlier problems.
Az éghajlatváltozás a korábbiakhoz képest teljesen más nagyságrendű probléma.
EnglishWe should not replace one environmental problem with new problems.
Egy környezeti problémát nem szabad új problémákkal helyettesítenünk.
EnglishSometimes, it seems that this is the only environmental problem.
Néha úgy tűnik, mintha ez lenne a fő környezeti gond.
EnglishOf the ship herself, there would be nothing left, but the environmental problem would have been reduced to manageable proportions.
Magából a hajóból semmi sem maradna, de a környezeti kár kezelhetőő méretűűvé zsugorodna.
EnglishThere is your environmental problem solved, by the way, guys: All convicted child molesters have to drive a Porsche Cayenne.
A környezeti problémákra a megoldás, amúgy: Minden elítélt gyermekmolesztálónak Porsche Cayenne-t kelljen vezetnie.
EnglishAfter all, the Baltic Sea is one of the world's most polluted seas, and its biggest environmental problem is eutrophication.
Végül is a Balti-tenger a világ egyik legszennyezettebb tengere, legnagyobb környezeti problémája pedig az eutrofizáció.
EnglishOr consider climate change, which is not just an environmental problem but also one with security and geopolitical ramifications.
Vagy vegyük az éghajlatváltozást, amely nem csupán környezeti problémát jelent, vannak biztonsági és geopolitikai vonatkozásai is.
EnglishMr President, climate change is a transboundary environmental problem and the EU is an important actor in the global climate work.
Elnök úr! Az éghajlatváltozás határokon átnyúló környezeti probléma, az EU pedig fontos szereplője e változás elleni globális küzdelemnek.
EnglishThe second area that I'm focusing on is the environmental problem, because that's clearly going to put a lot of pressure on this world.
A második terület, amire összpontosítok, az a környezetvédelem, mert egyértelmű, hogy ezen a területen nagy nyomás fog a világra nehezedni.
EnglishClimate change is not the only environmental problem we face but it is imperative that we attempt to address it in Copenhagen.
Nem az éghajlatváltozás jelenti az egyetlen környezeti problémát, amellyel szembe kell néznünk, de ennek megoldását feltétlenül meg kell kísérelnünk Koppenhágában.
EnglishThe thing that we see as the kind of Moore's Law trend that's driving improvement in our ability to address the environmental problem is new materials.
Az, amit a Moore-törvény trendjeként láthatunk, azok az új anyagok, amik egyre inkább lehetővé teszik, hogy a környezetvédelmi problémákat megoldjuk.
EnglishA low sulphur content out at sea is not deemed to be an environmental problem, because the main aim has been to reduce urban pollution.
A tengeri hajózásban használatos alacsony kéntartalmú üzemanyag környezetvédelmi szempontból nem okoz problémát, mivel a fő cél a városi környezeti terhelés csökkentése.
EnglishDying forests throughout Europe represent both an environmental problem, in terms of natural habitats and climate change, and an economic problem.
A pusztuló erdők Európa-szerte egyszerre jelentenek környezetvédelmi problémát - a természetes élőhelyek és az éghajlatváltozás szempontjából - és gazdasági problémát.
EnglishMontenegro must find solutions to the problem of environmental pollution and to the plight of long-term refugees from Serbia and Kosovo.
Montenegrónak megoldást kell találnia a környezetszennyezéssel és a Szerbiából, illetve Koszovóból hosszú távra érkező menekültek kilátástalan helyzetével kapcsolatos problémákra.
EnglishChairman, Dear colleagues, I am taking the floor, urged by a huge social, economic, environmental and moral problem which has been eroding the Bulgarian society for 18 years now.
(BG) Elnök úr, kedves kollégák! Egy, a bolgár társadalmat már 18 éve romboló, hatalmas társadalmi, gazdasági, környezeti és morális probléma által vezérelve veszem át a szót.
EnglishThere is an exhibition outside Parliament which makes it clear that, although we may question some of what is said or some of the figures, we have a serious environmental problem on our hands.
Van egy kiállítás a Parlament előtt, amely egyértelművé teszi, hogy jóllehet megkérdőjelezhetünk egyes állításokat vagy számadatokat, súlyos környezeti problémával nézünk szembe.

Other dictionary words

English
  • environmental problem

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.