"environmentally friendly" translation into Hungarian

EN

"environmentally friendly" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmentally friendly" in context.

Similar translations for "environmentally friendly" in Hungarian

environment noun
Hungarian
friendly adjective

Context sentences for "environmentally friendly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is important to find more environmentally friendly alternatives to using cars.
Fontos több környezetbarát alternatívát találni a gépjárművek használata helyett.
EnglishThe important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
Feltétlenül mérlegelnünk kell, hogyan lehet ezeket környezetbarát módon kitermelni.
EnglishCertainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.
Abban természetesen egyetértek, hogy az ipari mezőgazdaság nem környezetbarát.
EnglishThe European Union has to use more environmentally-friendly means of transport.
Az Európai Uniónak környezetbarátabb szállítóeszközöket kell használnia.
EnglishA car is available in any model as long as it is environmentally friendly.
Egy autó bármely modellben rendelkezésre áll, feltéve, hogy a modell környezetbarát.
EnglishSubject: Reduction in VAT rates for environmentally friendly technologies and products
Tárgy: Az ÁFA-kulcsok csökkentése a környezetbarát technológiák és termékek esetében
EnglishThey simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.
Egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak az új, környezetbarát megoldásokat.
EnglishMade in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
A "Made in Europe” információnak a leginkább környezetbarát termékeket kell képviselnie.
EnglishThirdly, biofuels are hailed as environmentally-friendly alternatives.
Harmadszor: a bioüzemanyagot környezetbarát alternatívákként szokták magasztalni.
EnglishThis will increase competition to the benefit of a more environmentally friendly society.
Ez a versenyt növeli, de az erőteljesebben környezetbarát társadalmak javára.
EnglishWe need to find the most environmentally friendly propulsion technology for vehicles.
Meg kell találnunk a legkörnyezetkímélőbb járműmeghajtási technológiát.
EnglishBut companies do have the technology for environmentally friendly cars.
De a vállalatok rendelkeznek a környezetbarát gépjárművekhez szükséges technológiával.
EnglishFirstly, we propose promoting environmentally friendly capacity expansion.
Először is a környezetbarát kapacitásnövelés előmozdítását javasoljuk.
EnglishIt is obvious that the time is right to switch to this environmentally friendly technology.
Nyilvánvaló, elérkezett az idő, hogy erre a környezetbarát technológiára váltsunk át.
EnglishWe are also putting an emphasis on environmentally friendly goods vehicles.
Nagy hangsúlyt helyezünk továbbá a környezetbarát tehergépjárművekre.
EnglishThe purpose of all this is to make our means of transport increasingly environmentally friendly.
Mindennek az a célja, hogy szállítóeszközeink egyre környezetbarátabbá váljanak.
EnglishIt is important that shipping, in particular, also becomes more environmentally friendly.
Az egyre inkább környezetbarát hajózás kialakítása különösképpen fontos.
EnglishEverybody is in favour of it because we all want to be environmentally friendly and sustainable.
Mindenki emellett van, mert környezetbarát és fenntartható gazdaságot akarunk.
EnglishIt needs to be environmentally friendly, energy efficient and particularly cost effective.
Ennek környezetbarátnak, energiahatékonynak és különösen költséghatékonynak kell lennie.
EnglishWe also need to work in a cost-effective, environmentally sound and environmentally friendly way.
Emellett költséghatékony, környezetkímélő és környezetbarát módon kell dolgoznunk.

Other dictionary words

English
  • environmentally friendly

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.