"environmentally sound" translation into Hungarian

EN

"environmentally sound" in Hungarian

EN environmentally sound
volume_up
{noun}

environmentally sound
We also need to work in a cost-effective, environmentally sound and environmentally friendly way.
Emellett költséghatékony, környezetkímélő és környezetbarát módon kell dolgoznunk.
Similarly, we must place greater emphasis on promoting environmentally sound renewable energy sources, as opposed to subsidising fossil fuels.
Továbbá a fosszilis tüzelőanyagok szubvenciója helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezetbarát, megújuló energiaforrások támogatására.
Work on an effective and environmentally sound method of recycling scrap, e.g. steel from problematic galvanised automobile industry scrap, is also of exceptional importance.
Ugyancsak kiemelkedő fontosságú a fémhulladék, pl. a problémás galvanizált autóipari acélhulladék újrafelhasználásának hatékony és környezetbarát módszerére irányuló munka.

Context sentences for "environmentally sound" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
Remélem, hogy Svédország szorgalmazza majd e környezetvédelmileg hasznos fejlődést.
EnglishYet where is the debate on the responsible, environmentally sound scrapping of ships?
Ugyanakkor hol marad a felelős, környezetvédelmi szempontból megfelelő hajóbontásra vonatkozó vita?
EnglishSafe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)
A hajók biztonságos és környezetkímélő újrahasznosítása (vita)
EnglishWhat are the EU's recommendations concerning sustainable, environmentally sound urban development?
Melyek az EU ajánlásai a fenntartható, környezetvédelmi szempontból megfelelő városfejlesztést érintően?
EnglishThe switch to the production of smaller, lower-energy and more environmentally-sound vehicles is necessary.
Feltétlenül át kell állni kisebb, alacsonyabb energiafogyasztású és környezetbarátabb járművek gyártására.
EnglishIt is a question of environmentally sound investments which are long term, but which also provide jobs in the short term.
Ez hosszú távon a környezetvédelmi szempontból helyes beruházások kérdése, amely rövid távon azonban munkahelyeket teremt.
EnglishI am thinking in particular of inland navigation, which could really do with a push in the direction of environmentally sound technology.
Gondolok itt különösen a belvízi hajózásra, amely valóban nagy lökést adhat a környezetkímélő technológiának.
EnglishThis will create jobs and will prepare the way for the environmentally sound industrial policy that we are striving for.
Munkahelyeket fog teremteni, és előkészíti az utat az előtt a környezetvédelmi szempontból megalapozott politika előtt, amelyre törekszünk.
EnglishIf agricultural policy is to remain competitive and become more environmentally sound, it must be financed in an appropriate way.
Ha az agrárpolitika versenyképes akar maradni és környezetbarátabbá kíván válni, megfelelő finanszírozást kell biztosítani számára.
EnglishIn 1990, the Commission's green paper on the urban environment recommended the compact city as an environmentally sound development model.
1990-ben a Bizottság városi környezetről szóló zöld könyve a kompakt várost ajánlotta, mint környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztési modellt.
EnglishIn terms of the overall picture, port expansions improve the environment by promoting maritime transport, which is more environmentally sound.
A teljes képet illetően a kikötők terjeszkedése javít a környezet állapotán azzal, hogy elősegíti a tengeri szállítást, ami környezeti szempontból kedvezőbb.
EnglishWe want to promote the railways, but then their journey through the serene Rhine valley must also be effected in an environmentally sound manner.
Támogatni kívánjuk a vasutat, de annak környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kell áthaladnia az olyan helyeken, mint a csendes, nyugodt Rajna-völgy.