"envy" translation into Hungarian

EN

"envy" in Hungarian

HU

EN envy
volume_up
{noun}

envy (also: jaundice, yellows)
Pride, avarice, idleness, anger, and envy are its dearly beloved progeny.
A gőg, a fösvénység, a restség, a harag és az irigység az ő szeretett ivadékai.
Dors admitted that part of her attraction might come from envy.
Dors beismerte magának, hogy viselkedésének forrása részben az irigység.
The Gran Maestro had been observing, without observing, with affection and without envy.
A Gran Maestro, ha nem nézte is, látta őket, szerette, és nem volt benne semmi irigység.

Synonyms (English) for "envy":

envy

Context sentences for "envy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe knew the danger these men and women were facing, and he didn't envy them.
Tudta mekkora veszély vár ezekre a nőkre és férfiakra, és nem irigyelte őket.
EnglishHart felt a twinge of envy at the perfection of line and form in the woman's body.
Hart kicsit irigykedett a nő alakja és ruhájának tökéletes szabása miatt.
EnglishHer herbaceous borders are simply marvelous; they make me green with envy.
A gyepszegélyei egyenesen mesések, egészen belezöldülök az irigységbe, ha látom őket.
EnglishI gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
Irigykedve bámultam diáktársaimat, akik Párizsba mehettek szakmai gyakorlatra.
EnglishKitty was the only one who shed tears; but she did weep from vexation and envy.
Egyedül Kitty ontott könnyeket, de ő is csak dühében és irigységében.
EnglishSo why do you talk about him with this sneaking envy in your voice, huh?
- Akkor miért beszélsz róla ezzel a leplezetlen irigységgel a hangodban, he?
EnglishEver heard of hatred between sisters, and envy, and ruthless ambition!'
Hallottad hírét a testvérgyűlöletnek, az irigységnek, a könyörtelen nagyravágyásnak?
EnglishBut Roger noticed, with the sad, voiceless envy of the unchanging dead.
Roger azonban a visszavonhatatlanul meghaltak néma irigységével megjegyezte magának.
EnglishGrillo stared, only to be shaken from his envy when the man spoke.
Grillót csak a férfi hirtelen felcsendülő hangja rázta fel a dermedt irigységből.
EnglishI come here full of admiration, to a Parliament that I constantly envy.
Úgy jövök ide, hogy minden csodálatom, és irigységem az Önök Parlamentjéé.
English'That beggar, Isaacstein, sleeps soundly,' he remarked, with a touch of envy.
- Ennek a vén tolvaj Isaacsteinnek, egészséges álma van - mondta egy árnyalatnyi irigységgel.
EnglishFrom the gleam in K'tha-Jon's eye, Moki did not envy the Calafian when the youth was found.
K'tha-Jon szemének csillogása alapján Moki nem irigyelte Akkit, ha rátalál.
EnglishHe felt a sudden envy and admiration for the exorcist's strong and simple faith.
Hirtelen irigyelte és csodálta az ördögűző egyszerű, erős hitét.
EnglishThere was no envy in him, or old grudge against me; there was no hurt, or
Nem találtam irigységet, régi sértődéseket, neheztelést, ravaszkodást.
English'When Helga was alive and you two would come here, I used to envy Helga.
Amikor Helga még élt, és együtt jártatok ide, mindig irigyeltem Helgát.
EnglishI bet you're the only male in this school... suffering from penis envy.
Fogadok, hogz te vagy az egyetlen srác ebben a suliban... aki "pénisz irigységtől" szenved.
EnglishI got a 120-gig hard drive... and a digital connection NASA would envy.
Van egy 120-gigás merevlemezem... és egy digitális kapcsolatom, amit a NASA is megirigyelne.
EnglishIt must be wonderful to be a good shorthand typist, said Edward with envy in his voice.
Nagyszerű dolog lehet gyors- és gépírónak lenni mondta Edward nem kis irigységgel a hangjában.
EnglishYou must not imagine our lot is deserving of envy, the count says to Gog.
Ne képzelje, hogy irigylésre méltó a sorsunk mondja a gróf Gognak.
EnglishI envy you your determination-it is something that I sadly lack.
Irigylem tőled ezt az elszántságot, amelyet én sajnálatos módon nélkülözök.