"enwrapped" translation into Hungarian

EN

"enwrapped" in Hungarian

See the example sentences for the use of "enwrapped" in context.

Context sentences for "enwrapped" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey were led by a burly ork enwrapped in the bristly cocoon of heavy armor and a gyro-stabilized gun mount.
Egy nehéz páncélzatot viselő, kezében girostabilizált fegyvert tartó, nagydarab ork vezette őket.
EnglishToward nine o'clock profound obscurity enwrapped the hollow.
Kilenc óra felé mély sötétség borult a katlanra.
EnglishAnd, when the mysterious inventor made no sign, what attractive offers were held forth to tempt him to discard the secrecy in which he was enwrapped!
És mivel a nevezett személy nem adott magáról életjelt, pontos ajánlatokkal igyekeztek rábírni, hogy eloszlassa a személyét övező titokzatosságot.
EnglishHaemir Waelvor, at your service, the elven sorcerer told the two ladies, when their burned and trembling bodies were so enwrapped with lightnings that they couldn't move.
- Haemir Waelvor, szolgálatukra. - mondta az elf varázsló a két nőnek, akik megtört és remegő testtel vonaglottak kínjukban a földön.
English270nition broke forth on that small face, as Little Billy stood there staring wide-eyed, not quite believing he had won free from the horse-shape that had enwrapped him.
Arcocskáján zavar tükröződött: Kicsi Bill állt ott tágra nyitott szemekkel, és alig akarta hinni, hogy megszabadult a ló-alaktól, amelybe eddig öltözött.

Other dictionary words

English
  • enwrapped

More translations in the English-Swahili dictionary.