"enzyme" translation into Hungarian

EN

"enzyme" in Hungarian

HU

EN enzyme
volume_up
{noun}

1. biology

enzyme
volume_up
enzim {noun}
It is based on incubation of the enzyme with an excess of delta-aminolevulinic acid substrate.
Az enzim túlzott delta-amino-levulinsav szubsztráttal történő inkubációján alapul.
Maybe an enzyme, he says, maybe some kind of special electrical wave.
Talán egy enzim vagy valami speciális elektromos hullám, mondja.
You're within two meters of that, and you're talking to me about enzyme compatibility?
Két méterre állsz tőle, és képes vagy enzim-kompatibilitásról beszélni?

Context sentences for "enzyme" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe enzyme preparation functions as a stabiliser in the final meat product.
Az enzimkészítmény a húsipari végtermék állagának stabilizálására szolgál.
EnglishIt's hydrated dough we call "the soaker" -- that helps to start enzyme activity.
Ez vizezett tészta, amit "tocsogósnak" hívunk -- ami segít beindítani az enzimek aktivitását.
EnglishIf this enzyme is used, consumers must be able to identify its presence.
Amennyiben sor kerül ennek az enzimnek a felhasználására, a fogyasztóknak tudniuk kell erről.
EnglishI therefore welcome this vote rejecting this enzyme.
Ezért örülök annak, hogy a szavazás során elutasítottuk ennek az enzimnek a használatát.
EnglishWhat is the difference between an enzyme and a hormone? she might ask me.
Mi különbség van a mosdó meg az árvagyerek között?
EnglishYou've been given an enzyme to stop the change.
Kaptál egy enzimet, ami meggátolja az átváltozást.
EnglishThis is a temporary paralytic enzyme.
EnglishNew data were submitted in support of an application for authorisation without a time-limit of that enzyme preparation.
Új adatokat nyújtottak be az ezen enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából.
EnglishAccordingly, the use of that enzyme preparation, as specified in Annex III, should be authorised without a time-limit.
Ennek megfelelően ezen enzimkészítmény felhasználását a III. mellékletben meghatározottak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.
EnglishWhat the important thing is that we learned is that every bacterium has exactly the same enzyme and makes exactly the same molecule.
Ami a lényeg, hogy rájöttünk, hogy minden baktérium pontosan ugyanazzal az enzimmel pontosan ugyanazt a molekulát termeli.
EnglishNote : The units proposed are consistent with the recommendations of the International Union of Biochemistry on enzyme nomenclature.
Megjegyzés: A javasolt egységek összhangban vannak a Nemzetközi Biokémiai Unió enzimnómenklatúrára vonatkozó javaslataival.
EnglishSo, they have a second enzyme that makes a second signal and it has its own receptor, and this molecule is the trade language of bacteria.
Tehát van egy másik enzimjük, ami egy másik jelet készít, és aminek saját receptora van, és ez a baktériumok kereskedelmi nyelve.
EnglishThe enzyme preparation in question is already used in several Member States as a processing aid without any labelling requirements.
Bizonyos tagállamokban már anélkül használják a szóban forgó enzimkészítményt technológiai segédanyagként, hogy címkézési követelményeket írnának elő.
EnglishSupport systems serviced it with nutrient-rich, enzyme-balanced, oxygenated blood and drained away metabolic waste through numerous plastic tubes that entered through the neck.
A fejbe a nyakba dugott műanyag csöveken keresztül gépek pumpálták a tápanyagban és oxigénben gazdag vért, illetve szivattyúzták ki a metabolikus hulladék anyagokat.