"eons" translation into Hungarian

EN

"eons" in Hungarian

See the example sentences for the use of "eons" in context.

Context sentences for "eons" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey would evolve into ever more complicated life forms as the eons went by.
Ahogy telnek-múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki.
EnglishFaint memory of the shrine, eons ago, of Marius embracing her.
Elmosódott emlék egy örökkévalósággal ezelőttről, a szentély, Marius ölelése.
EnglishShe lay on an aromatic mulch of eons of death and discard.
Mary anyagcseretermékek és bomló testek miriádjainak fanyar illatú szőnyegén feküdt.
EnglishA virus living undisturbed on the floor of the rainforest for eons.
"A virus már évezredek óta létezett a trópusi erdők talajában..."
EnglishI mean the world that for eons has been the same.
Nem, én arra a világra gondolok mely az idők kezdete óta változatlan.
EnglishThose worlds would steep in the mire, trapped for eons.
Egész világok lesznek a mélyben, talán eonokon át.
EnglishThereafter it might orbit within the asteroid for eons, absorbing very little mass on each pass.
Így aztán időtlen időkig keringhet egy aszteroida belsejében, minden keringésnél magába nyelve egy nagyon kevés anyagot.
EnglishAs Magnus had done on that lethal night so many eons ago, he raised his hand now and moved the cloth back from his throat.
Fölemelte kezét, és kitakarta a torkát, mint Magnus azon az örökkévalóság előtti halálos éjszakán.
EnglishThis is just eons of repression getting purged.
Kitört belőle a sok elfojtott indulat.
EnglishWe've all changed over the eons.
Az elmúlt évek alatt sokat változtunk.
English`The good god, Osiris, the first pharaoh of Egypt, in the eons before the invention of writing, was murdered by evil men.
Oziriszt, a jóságos istent, az első fáraót, ki eonokkal az írás föltalálása előtt uralkodott Egyiptomon, gonosz emberek meggyilkolták.
EnglishLuck, said Rumfoord up in his treetop, is the way the wind swirls and the dust settles eons after God has passed by.
A szerencse szólott Rumfoord a fa tetejéről az a mód, ahogyan a szél kavarog és a por megül egy örökkévalósággal azután, hogy Isten arra járt.
EnglishIt had not done it when eons ago, he had drunk down the full cup without hesitation, ready to suffer to be immortal!
Nem tett akkor sem, amikor időtlen időkkel ezelőtt pillanatnyi habozás nélkül felhajtotta az egészet, készen arra, hogy megszenvedje a halhatatlanságot!
EnglishHaven't seen you in eons...
English(Eons ago, an odd voice whisperedyet she was sure this was mere illusion, for time surely was suspended in this Purgatory.
(Ezek a csaták eonokkal ezelőtt voltak, suttogta egy furcsa hang, ami talán csak illúzió volt, hiszen itt, a Purgatóriumban az idő egyszerűen nem létezett.)
EnglishFinally she found a pair of soft wool pants, old pants she'd had eons ago in San Francisco, and she put those on, and on top a loose and deceptively heavy cotton sweater.
Végül egy puha kötött nadrág mellett döntött, egy régi nadrág mellett, amelyet időtlen időkkel ezelőtt viselt San Franciscóban.

Other dictionary words

English
  • eons

Even more translations in the Portuguese-English dictionary by bab.la.