"ephemeris" translation into Hungarian

EN

"ephemeris" in Hungarian

EN ephemeris
volume_up
{noun}

1. astronomy

ephemeris
volume_up
bolygók állása {noun}
ephemeris
volume_up
égitestek pozíciója {noun}

Context sentences for "ephemeris" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishQuiddity was not literally a sea; the Ephemeris was not literally an island.
Quiddity a szó szoros értelmében véve nem tenger, és az Ephemeris nem sziget.
EnglishHeaven's only one of many stories, told on the shores of Ephemeris.
- A mennyország csak egyike a számtalan történetnek, amit az Ephemeris partjain mesélnek.
EnglishWhat's on Ephemeris? he'd asked, imagining some paradise island.
Milyen lehet az Ephemeris? - kérdezte akkor, elképzelve egy afféle paradicsomi szigetet.
EnglishI don't think anybody ever died on the Ephemeris before.
Nem hiszem, hogy bárki is meghalt volna az Ephemerisen ezelőtt.
EnglishAnd in it are islands, called the Ephemeris.
És szigetek is vannak rajta, melyeket Ephemerisnek hívnak.
EnglishHe didn't doubt for a moment that all that he'd gleaned about Quiddity and the Ephemeris was true.
A fiú egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy amit innen-onnan megtudott a Quiddityről és az Ephemerisről, az az utolsó szóig igaz.
EnglishHowever precious these moments on the Ephemeris were, every last dreamer had forsaken the journey, and woken.
Bármilyen értékesek is voltak az Ephemerisen töltött pillanatok, a legutolsó álmodó is feladta az utazást, és öntudatra ébredt.
EnglishJust as Quiddity wasn't in any conventional sense a sea, so Ephemeris demanded a redefinition of the word island.
Ahogyan a Quiddity sem volt tenger a szó szokványos értelmében, az Ephemeris is a sziget szó definíciójának újraértékelése után kiáltott.
EnglishThe stuff that happened on the Ephemeris.
EnglishGo back to the Ephemeris?
EnglishThe Ephemeris was many miles across, Howie guessed, and there was no portion of it that had not been touched by genius.
Az Ephemeris átmérője számtalan mérföldnyi hosszú, gondolta Howie, még sincs egyetlen porcikája, mely ne viselné magán a teremtő géniusz keze nyomát.
EnglishWhat's on Ephemeris?
EnglishEager to be there as quickly as possible, he aided the tide with strokes of his own, so that within ten or fifteen minutes of first seeing the Ephemeris he was hauling himself up on to its beach.
Karcsapásaival segített a hullámok munkájában, így tíz-tizenöt perccel azután, hogy először vethetett rá pillantást, már szárazföldet is ért Ephemeris partján.