"epidemiological" translation into Hungarian

EN

"epidemiological" in Hungarian

See the example sentences for the use of "epidemiological" in context.

Context sentences for "epidemiological" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis has improved our shared knowledge and monitoring of the epidemiological situation.
Ez javított járványügyi helyzetünk ellenőrzésén és ismereteink megosztásán.
EnglishWe had asked, during one ACP meeting, for an epidemiological study to be carried out on these people.
Az egyik AKCS-ülésen azt kértük, hogy végezzenek epidemiológiai tanulmányt e lakosságra vonatkozóan.
EnglishTo achieve this, we need more research, more cooperation and more epidemiological data.
Hogy fel tudjunk lépni, ahhoz több kutatásra, nagyobb mértékű együttműködésre és több epidemiológiai adatra van szükség.
EnglishWe have spoken of other threats, to which I would like to add epidemiological threats and information security, for example.
Más veszélyekről is beszéltünk, amelyekhez hozzátenném még például a járványveszélyt és az információbiztonságot.
EnglishThese meetings review the epidemiological situation, discuss and decide on measures and on appropriate legislative acts.
Ezeken az üléseken áttekintik a járványügyi helyzetet, megvitatják és döntést hoznak a szükséges intézkedésekről és a megfelelő jogalkotási aktusokról.
EnglishAccording to the recent epidemiological data available, only half of the people suffering from this disease have been identified at the moment.
A jelenleg rendelkezésre álló epidemiológiai adatok szerint az Alzheimer-kórban szenvedőknek csak mintegy a felét diagnosztizálták.
EnglishWe must also focus on early diagnosis and prevention and on gathering and processing epidemiological data on the disease.
Fontos továbbá a korai diagnózis, a megelőzés és a betegséggel kapcsolatos epidemiológiai adatok összegyűjtésének és feldolgozásának középpontba állítása.
EnglishI voted for this report because I think that better coordination is required at EU level in terms of responding to epidemiological risks.
A jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem, a járványügyi kockázatokra való reagálás tekintetében fokozottabb együttműködésre van szükség uniós szinten.
EnglishIn Sweden, we had an example of the vaccine Gardasil, which scarcely falls within the bounds of over-the-counter or epidemiological vaccines.
Svédországban volt egy példánk a Gardasil vakcinával kapcsolatban, ami aligha tartozik a vény nélküli vagy az epidemiológiai helyzet indokolta vakcinák körébe.
EnglishI think that in this matter, it is vital to focus on prevention, in terms of both early diagnosis and the gathering of epidemiological data.
Úgy gondolom, hogy e kérdésben elengedhetetlen a korai diagnózis, a megelőzés és a betegséggel kapcsolatos epidemiológiai adatok összegyűjtésének középpontba állítása.
EnglishWhen it comes to the assessment of epidemiological risks, one should use the knowledge of independent experts who are not affiliated with pharmaceutical companies.
Ha járványügyi kockázatok értékeléséről van szó, akkor olyan független szakértők véleményét kell kikérni, akik nem állnak kapcsolatban gyógyszergyártó vállalatokkal.
EnglishTechnical guidance documents on the rapid detection of cases of chikungunya fever are in place, as the cornerstone for an effective epidemiological surveillance.
A chikungunya láz esetében megvannak a gyors észlelésre vonatkozó technikai útmutatást tartalmazó dokumentumok, melyek a hatékony járványtani felügyelet sarokkövét képezik.
EnglishFurthermore, broad epidemiological and clinical studies as well as better research into dementia and Alzheimer's are important factors in the fight against dementias.
Ezenkívül a széles körű epidemiológiai és klinikai vizsgálatok, valamint a demencia és az Alzheimer-kór kutatásának javítása is a demenciák elleni küzdelem fontos tényezői.

Other dictionary words

English
  • epidemiological

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.