"Epstein" translation into Hungarian

EN

"Epstein" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Epstein" in context.

Context sentences for "Epstein" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAbraham Epstein lived with his mother.
Lerohantam az első emeletre, ahol dr. Abraham Epstein lakott az anyjával.
EnglishEpstein and his mother, a very old woman, argued back and forth about what to do with me.
Epstein és az anyja, az idős anyja tovább huzakodott azon, hogy mit tegyenek velem.
EnglishEpstein's apartment, they banged on the front door loudly.
Amikor megérkeztek Epstein lakásához, hangosan dörömböltek a bejárati ajtón.
EnglishFrom Epstein's apartment, Resi had called Dr. Jones for help and advice.
Resi Epstein lakásából hívta föl dr. Jonest tanácsért és segítségért.
EnglishI have no recollection of it, but Resi tells me that I regained consciousness in Epstein's apartment.
Én semmire sem emlékszem, de Resi elmondta, hogy Epstein lakásában magamhoz tértem.
Englishsaid Epstein, before he let them in.
- Most már minden rendben? - kérdezte Epstein, mielőtt beengedte őket.
EnglishEpstein's mother got so excited about Kahm-boo and what he was up to now, that she came to the door.
Epstein anyja olyan izgalomba jött Kam-bu és az ő legújabb tervei miatt, hogy az ajtóhoz lépett.
EnglishEpstein pushed her aside, came out as though to attack me.
Epstein félretolta, úgy jött kifelé, mintha rám akarna rontani.
EnglishEpstein's door.
Azon vettem észre magam, hogy dr. Epstein ajtaján zörgetek.
EnglishEpstein abruptly.
- Én sosem szoktam rágondolni - mondta kurtán dr. Epstein.
EnglishEpstein was young, fresh out of medical school.
Epstein fiatalember volt, nemrég került ki az egyetemről.
EnglishProfessor Terence Epstein is at the starbase.
Terence Epstein professzor itt van a csillagbázison.
EnglishEpstein was telling his mother what had just happened.
Epstein elmondta az anyjának a történteket.
EnglishSo is one of Mr Epstein's statues, I believe.
Azt hiszem, ott van Mr. Epstein egyik szobra is.
EnglishEpstein.
- Menjen is - mondta az ifjú Epstein doktor.
EnglishEpstein.
- Ne gondolj Auschwitzra - szólt rá dr. Epstein.
English'I don't remember,' said Epstein tautly.
- Nem emlékszem - mondta mereven Epstein.
EnglishEpstein talked to his mother inside.
Epstein odabent az anyjával beszélt valamit.
EnglishAbraham Epstein, for instance, are fictitious, insofar as this account goes.
Ami ezt a beszámolót illeti, Bernard B. O'Hare, Harold J. Sparrow és dr. Abraham Epstein például költött név.
EnglishThe doctor's name was Abraham Epstein.
Abraham Epsteinnek hívták az orvost.

Other dictionary words

English
  • Epstein

Translations into more languages in the bab.la English-Danish dictionary.