"Equalitarian" translation into Hungarian

EN

"Equalitarian" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Equalitarian" in context.

Context sentences for "Equalitarian" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishZiller had remained on Masaq' even after the election of an Equalitarian President on Chel, seven years after he'd left.
Azután is a Masaq'-on maradt, hogy egaliter elnököt választottak a Kelgen, hét évvel önkéntes távozása után.
EnglishA general bourgeoisification, a deliberate destruction of the equalitarian spirit of the first few months of the revolution, was taking place.
Az első néhány forradalmi hónap egalitárius szellemének módszeres felszámolása, általános polgáriasítás következett be.
English'It was the Culture that got that Equalitarian idiot Kapyre elected President before Muonze,' Dimirj said, leaning over Quilan again.
Elször is, a Kultúra választatta meg az idióta Kapyrét elnöknek, még Muonze ideje eltt kezdett a magyarázatba Dimirj, hevesen gesztikulálva.
EnglishLater it became the fashion to decry the militias, and therefore to pretend that the faults which were due to lack of training and weapons were the result of the equalitarian system.
Később divattá vált a milíciákat becsmérelni, és az egyenlősdi számlájára írni a kiképzés és a fegyverek hiányából következő hibákat.

Other dictionary words

English
  • Equalitarian

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.