"to equip" translation into Hungarian

EN

"to equip" in Hungarian

EN

to equip [equipped|equipped] {verb}

volume_up

Context sentences for "to equip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to equip vehicles technically in such a way that pedestrians have a chance.
A gépjárműveket úgy kell felszerelni, hogy a gyalogosnak legalább esélye legyen.
EnglishThe computer equip ment was entirely trashed, all of the lab supplies obliterated.
A számítógépek és a különböző laboreszközök atomjaikra robbantak a tűzben.
EnglishThese economic recovery plans will not equip the European economy to face the future.
Ezek a gazdasági fellendülési programok nem készítik fel Európát a jövőre.
EnglishSecondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
Másodszor, fel kell vérteznünk magunkat a válságkezelést lehetővé tevő mechanizmusokkal.
EnglishWe should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Fel kell vérteznünk magunkat azokkal az eszközökkel, amelyekkel mások is felvértezték magukat.
EnglishWhat would it cost to purchase and equip a salvage tug -- £20,000, £30,000?
Mibe kerülhet egy roncsmentő vontatóhajó beszerzése és felszerelése?
EnglishWe have idealism but we do not equip ourselves with the means to reach those targets.
Van elképzelésünk, de ezeknek a céloknak az eléréséhez nem szereljük fel magunkat eszközökkel.
EnglishWe need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
Közös, megbízható, következetes, európai szintű mutatókra van szükségünk.
EnglishThe amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
A kórház felszerelésére költött összeg kétmillió euróra rúgott.
EnglishI'll equip you with philosophical and scientific information, rational progress.
- Beléd építek néhány filozófiai és tudományos információt.
EnglishInstead, we must equip ourselves with a strategy, without which we will not be able to provide any answers.
Stratégiát kell kialakítanunk, e nélkül nem leszünk képes megfelelően reagálni.
EnglishEurope therefore needs to equip itself with a solid, competitive and diversified industrial base.
Európának ezért szilárd, versenyképes és diverzifikált ipari bázissal kell felvérteznie magát.
EnglishSecond, we need to equip people with the right skills for the jobs on the market today and in the future.
Másodszor, ki kell alakítanunk az emberekben a foglalkoztatáshoz szükséges készségeket.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
A Parlamentnek sokkal szigorúbb eljárási szabályokkal kellene rendelkeznie, és azokhoz ragaszkodnia kellene.
EnglishThey will help our citizens to adapt and equip them for dealing successfully with rapid change.
Segíteni fognak abban, hogy polgáraink alkalmazkodjanak, és sikeresen megbirkózzanak a gyors változással.
EnglishWe do, in fact, want to equip you to do so.
Mi valóban szeretnénk önöket eszközökkel felszerelni, hogy ezt megtehessék.
EnglishSulcarkeep was prepared to equip and house thousands of men and a scant hundred or so stood to arms there.
Sulcarkeep akár több ezer ember befogadására is készen állt, mégis alig pár száz állt fegyverben.
EnglishAn initial education of three or four years can never be enough to equip a teacher for a lifetime of teaching.
A három, vagy négy évig tartó alapképzés nem lehet elég muníció az élethosszig tartó tanításra.
EnglishWe should take steps to equip these states to combat climate change.
Lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket az államokat felkészítsük az éghajlatváltozás elleni fellépésre.
EnglishPerhaps we need to equip ourselves to give more support to the courage which the Commission is currently demonstrating.
Jobban kellene talán támogatnunk azt a bátorságot, amelyről most tesz tanúbizonyságot a Bizottság.