"Erasmus" translation into Hungarian

EN

"Erasmus" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Erasmus" in context.

Context sentences for "Erasmus" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, it is also vitally important to increase the funding for Erasmus Mundus grants.
Létfontosságú azonban az Erasmus Mundus támogatások finanszírozásának emelése is.
EnglishThe Erasmus and Comenius programmes are at the heart of the initiatives.
Az Erasmus és a Comenius programok állnak ezen kezdeményezek középpontjában.
EnglishIt seems we still spend too little on education, including the Erasmus exchange programme.
Úgy tűnik, túl keveset költünk az oktatásra is, beleértve az Erasmus csereprogramot.
EnglishI also appeal for improvement and full implementation of the Erasmus Mundus programme.
Sürgetem éppen ezért az Erasmus Mundus program fejlesztését és teljes körű végrehajtását.
EnglishOne proposal, for example, is the creation of an Erasmus first job programme.
Az egyik javaslat például az Erasmus First Job program létrehozása.
EnglishIn addition, you are of course all aware of the Erasmus grants, which are still applicable.
Ezenkívül, Önök előtt is ismert az Erasmus ösztöndíj, amely még mindig felhasználható.
EnglishIn general, we support the objective of the Erasmus Mundus programmes.
Általánosságban támogatjuk az Erasmus Mundus programok célkitűzéseit.
EnglishThis will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.
Ez az összeg több mint 3 500 európai diáknak teszi lehetővé az Erasmus-csereprogramban való részvételt.
EnglishErasmus Mundus is a newer programme for student mobility and academic cooperation.
Az Erasmus Mundus egy újabb keletű program a diákok mobilitása és az egyetemi együttműködés érdekében.
EnglishErasmus programmes are also open for some Iraqis, so we are pursuing that.
Az Erasmus program ugyancsak nyitva áll néhány iraki számára.
EnglishThe second point is the training of elected representatives within the framework of an Erasmus programme.
A második lépés a megválasztott képviselők képzése az Erasmus program keretében.
English. - (LT) Today we voted on the new generation of the Erasmus Mundus programme (2009-2013).
írásban. - (LT) Ma az Erasmus Mundus program új generációjáról (2009-2013) szavaztunk.
EnglishWe succeeded in this with the 'Youth' programme, and we must also do so here with Erasmus.
A "Youth” programmal már sikert értünk el e téren, és most az Erasmusszal is ezt kell itt tennünk.
EnglishI hope that, during this programme, the Erasmus programme for young entrepreneurs will also continue.
Remélem, hogy ezen program során folytatódik a fiatal vállalkozók Erasmus programja is.
EnglishWe want to see Erasmus, which has proved a great success, expanded.
Szeretnénk a nagy sikernek örvendő Erasmus programot kibővíteni.
EnglishSince 2007, however, the Erasmus Programme has also been supporting student placements in enterprises.
2007 óta azonban az Erasmus program támogatta diákok vállalkozásoknál történő elhelyezését.
EnglishCheck out online the Masters and PhD programmes that participate in Erasmus Mundus.
Ha igen, tájékozódjon online az Erasmus Mundus programban részt vevő mesterképzésekről és doktori képzésekről.
EnglishIn order to attain these objectives, there must be greater investment in programmes such as Erasmus.
E célok elérése érdekében fokozni kell az Erasmushoz hasonló programokba történő beruházásokat.
EnglishAs you know, the Erasmus programme began life in 1987, when 3 000 students took part in the programme.
Amint tudják, az Erasmus programot 1987-ben hívták életre, ekkor 3 000 diák vett részt benne.
EnglishI wish to highlight certain legal issues relating to the Erasmus Mundus programme, however.
Szeretném viszont felhívni a figyelmet bizonyos jogi kérdésekre az Erasmus Mundus programmal kapcsolatban.

Other dictionary words

English
  • Erasmus

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.