"Ergo" translation into Hungarian

EN

"Ergo" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Ergo" in context.

Context sentences for "Ergo" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishErgo, those that refused the program, while a minority, if unchecked.
Ergo, azok, akik visszautasították a programot, miközben kisebbséget képeztek,...
EnglishErgo, some of my answers you will understand and some you will not.
Következésképpen, néhány válaszomat érteni fogod, néhányat viszont nem.
EnglishSo I would say, coquo ergo sum: I cook, therefore I am.
Tehát én azt mondanám, coquo ergo sum: Főzök, tehát vagyok.
EnglishErgo, you find yourself in a very actionable position.
EnglishErgo, she is also to blame for science.
még a háborúk ellenére is egyre nő.
EnglishHe said: Cogito ergo sum.
EnglishWe say: Cogito ergo jaunte.
EnglishErgo, the explanation for the differences between Native Australian and European-Australian societies must lie in the different people composing them.
Tehát, a bennszülött ausztrál és az európai ausztrál társadalmak különbségeinek magyarázata az azokat alkotó emberekben keresendő.
EnglishThe man was an expert in intrusion detection and other types of security equipment-for example, snooping devices, otherwise known as bugs, ergo the Bugmaster.
Az illető szakértője volt a különböző biztonsági berendezéseknek, köztük a riasztóknak is, ezért adta neki éppen azt a nevet.
EnglishAnd the proper translation of "cogito ergo sum" is "I shake things up, therefore I am."
Tehát a "cogito" valódi jelentése az, hogy együtt felkavarni. Így a "cogito ergo sum" pontos fordítása az, hogy "Felkavarom a dolgokat, tehát vagyok." (nevetés)

Other dictionary words

English
  • Ergo

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.