"Erie" translation into Hungarian

EN

"Erie" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Erie" in context.

Context sentences for "Erie" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn their side, must not they think that I had perished in the waters of Lake Erie?
Társaim csak azt gondolhatják, hogy belepusztultam az Erie-tó vizébe...
EnglishThere certainly is, responded I, unless they have whales or sharks in Lake Erie.
- Úgy van - feleltem -, hacsak nincs cet vagy cápa az Erie-tóban...
EnglishIts length, from Lake Erie to Lake Ontario, is about fifteen leagues.
Szélessége körülbelül háromnegyed mérföld, de a vízesések közelében kevesebb.
EnglishAs to deciding whether she was still traversing Lake Erie, that was another matter.
Az más kérdés volt, hogy még mindig az Erie-tóban tartózkodik-e.
EnglishWas this the mysterious Terror which had thus risen from the depths of Lake Erie?
Vajon a rejtélyes Rém merült most fel az Erie-tó mélyéről?...
EnglishThe craft continued headed to the northeast, following the longer axis of Lake Erie.
A Rém továbbra is északkelet felé tartott az Erie-tó hosszában.
EnglishOh, I've got a mule and her name is Sal, Fifteen years on the Erie Canal
VAN EGY ÖSZVÉREM, SÁL A NEVE, AZ ERIÉ-CSATORNÁN JÁRTAM VELE...
EnglishThe sky and Lake Erie were identical in color, the same dead pewter-gray.
Az ég meg az Eríe-tó színe egyforma volt: halotti ónszürke.
EnglishThe greatest known depth of Lake Erie is over one hundred and thirty feet.
Az Erie-tavon mért legnagyobb mélység százharmincöt láb.
EnglishHence Lake Erie is sometimes frozen over from shore to shore.
Nem meglepő tehát, hogy minden évben novembertől áprilisig jég borítja az Erie-tó felszínét.
EnglishThe surface of Lake Erie covers about ten thousand square miles.
Az Erie-tó felszíne nem kevesebb, mint 24 768 négyzetkilométer.
EnglishWe drove rapidly along the shore of Lake Erie, toward the southwest.
A kocsis a lovak közé csapott, a bricska gyorsan haladt az Erie-tó partján, annak délnyugati sarka felé.
EnglishHad he not every reason to believe, from the report of my companions, that I had perished in the waters of Lake Erie?
Hiszen társaim jelentése alapján joggal hihette, hogy belepusztultam az Erie-tóba...
EnglishThere were two torpedo-destroyers at the port of Buffalo, at the other extremity of Lake Erie.
Annyit tudtam, hogy éppen akkor két torpedóromboló tartózkodott Buffalo kikötőjében, az Erie-tó másik végén.
EnglishAt this end Lake Erie has no other outlet than the Niagara River, by which it empties into Lake Ontario.
Az Erie-tónak ebből a sarkából csak egy kivezető út van, ez pedig a Niagara folyó, amely az Ontario-tóval köti össze.
EnglishErie was too young, too much in love with you, maybe too inexperienced, to keep from being clumsy.
Eric túl fiatal és túlságosan szerelmes volt magába és talán túlságosan is járatlan ahhoz, hogy elkerülje az ügyetlenségeket.
EnglishThey were on their way together from Erie, Pennsylvania, to the Grand Canyon, which was the deepest crack on the planet.
A Pennsylvania állambeli Erie-ből tartottak a Grand Canyonhoz, amely a bolygó legmélyebb repedése volt.
EnglishWould I be permitted to go out now, to take my place upon the deck, as I had done upon Lake Erie?
Vajon most kiengednek- e innen, és elfoglalhatom-e ismét a helyemet a hajóhídon, mint amikor az Erie-tó felszínén haladtunk?...
EnglishErie Coal and Iron wasn't even an Ohio firm.
Az Erie Szén és Vas még csak nem is volt ohiói cég.
EnglishObviously, that, having finished her repairs, she had continued on her way, and was already far beyond the waters of Lake Erie.
Csak az történhetett, hogy a hibát kijavították, a hajó elindult, és elhagyta az Erie-tónak ezt a partvidékét.

Other dictionary words

English
  • Erie

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.