"Erika" translation into Hungarian

EN

"Erika" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Erika" in context.

Context sentences for "Erika" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishErika reminded herself that she was a soul-free soldier in the army of materialism.
Erika emlékeztette magát, hogy a materializmus hadseregének lélektelen katonája.
EnglishSaul grabbed the woman's arm, tugging her with him, and charged out after Erika.
Saul megragadta az asszony karját, magával húzta, és rohant a felesége után.
EnglishShortly afterward, Saul had been taken from Chris's group and put with Erika's.
Nem sokkal később Sault elválasztották Christől, és Erika csoportjába osztották be.
EnglishReaching the bottom, he turned left as Erika swung the beam of the flashlight.
A lépcsősor aljára érve balra fordult, követve Erika zseblámpájának fényét.
EnglishErika hid among shadows on the street side of the park, watching the murky bandstand.
A park utcai oldalán elrejtőzött Erika az árnyékból leste a homályos pavilont.
EnglishErika shut the maintenance hatch, silently replacing the pins in the hinges.
Erika lecsukta a szerelőakna tolóajtaját, és halkan visszacsavarozta a sarokvasakat.
EnglishThere must be no repeats of the shipping accidents involving the Erika and the Prestige.
Az Erika és a Prestige balesetéhez hasonló tragédiák nem fordulhatnak elő többé.
EnglishHis throat felt tight as Saul leaned close to Erika, gently kissing her.
A torka összeszorult, amikor Saul közel hajolt Erikához és gyengéden megcsókolta.
EnglishWe'd better open the windows, Erika said as she and Saul came into the living room.
Ki kellene nyitni az ablakokat mondta Erika, amikor Saullal együtt átjött a nappaliba.
EnglishIn a bookstore across the street from the park, Erika watched the van pull away.
Erika a parkkal szembeni könyvesboltból figyelte a tovarobogó furgont.
EnglishDon't ever try to change a flat tire in a brand new outfit, Erika said.
Így jár, aki vadonatúj szerelésben nekiáll gumit cserélni kedélyeskedett Erika.
EnglishAnd if he was working on a novel, Erika said, he must have taken it with him.
- Ám ha egy regényen dolgozott - tette hozzá Erika -, akkor azt magával kellett vinnie.
EnglishHe wouldn't recall his interrogation or the cottage or Chris, Saul, and Erika.
Elfelejti a kihallgatást, a folyóparti házikót, Christ, Sault és Erikát.
EnglishIn a continuous deafening roar, the Uzi's bullets splintered the door to Erika's apartment.
Az Uzi lövedékei fülsiketítő robajjal hasították szét Erika lakásának ajtaját.
EnglishThe men paid no more attention to Erika's nakedness then she did to theirs.
A férfiak ügyet Sem vetettek Erika meztelenségére, mint ahogy a lány sem törődött velük.
EnglishAlthough she might not have understood the cause of Victor's action, Erika recovered quickly.
Erika nem értette a férje viselkedését, de pontosan tudta, hogyan kell reagálnia.
EnglishIn case we have forgotten, the agency was one of the components of the first Erika package.
Ha esetleg elfelejtettük volna: az ügynökség az első Erika-csomag egyik eleme volt.
EnglishFor a moment, a single goal obsessed him--the fall-back site he and Erika had agreed upon.
Pillanatnyilag nem érdekelte más, mint a találkahely, amelyben megegyeztek Erikával.
EnglishHe stayed well away from the trail that he, Erika, and the woman had made in the snow.
Jó távol tartotta magát a csapástól, amely hármójuk után maradt a hóban.
EnglishAs Erika pulled from the curb, he hunkered on the floor near Chris.
Amint Erika lehajtott a járdaszegélyről, Saul odahuppant Chris mellé a padlóra.

Other dictionary words

English
  • Erika

Do you want to translate into other languages? Have a look at our German-English dictionary.