"Eritrea" translation into Hungarian

EN

"Eritrea" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Eritrea" in context.

Context sentences for "Eritrea" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe persecution of Christians in Eritrea is a subject I know you are familiar with.
A keresztények üldözése Eritreában olyan téma, amit tudom, hogy mindannyian ismernek.
EnglishRima's family was persecuted and murdered in Eritrea for being Christian.
Rima családját keresztény vallása miatt üldözték és gyilkolták meg Eritreában.
EnglishHe is not an easy person to deal with and abuse in Eritrea is widespread.
Az elnökkel nem könnyű bánni, és Eritreában igen elterjedtek a túlkapások.
EnglishHuman rights are a key element in relations between the EU and Eritrea.
Az emberi jogok kérdése az EU és Eritrea viszonyának kulcsfontosságú eleme.
EnglishIt might therefore be useful to hear Mr Barroso's view on the state of Eritrea in particular.
Ezért hasznos lenne meghallgatni, milyen nézetet vall Barroso úr Eritrea államról.
EnglishI would like to make a short comment, Mr Schmidt, on humanitarian aid in Eritrea.
Schmidt úr, szeretnék egy rövid megjegyzést fűzni az eritreai humanitárius segítségnyújtáshoz.
EnglishEritrea is one of the world's poorest countries and dependent on aid from the European Union.
Eritrea a világ egyik legszegényebb országa, és az Európa Uniótól érkező segélytől függ.
EnglishThis relates to what the first speaker was saying about Eritrea.
Ez a téma azzal kapcsolatos, amit az első felszólaló mondott Eritreáról.
EnglishThe visit that your delegation made late last year to Eritrea and Ethiopia and also Djibouti was important.
Küldöttségük fontos látogatást tett tavaly Eritreába és Etiópiába, valamint Dzsibutiba.
EnglishThere is no humanitarian aid in Eritrea; we do not spend a cent on humanitarian aid there.
Eritreában nincs humanitárius segítségnyújtás, ott egyetlen fillért nem költünk humanitárius segítségnyújtásra.
EnglishThe internal situation in Eritrea is partly determined by the impasse in the border conflict with Ethiopia.
Eritreában a belső helyzetet részben az Etiópiával fennálló határvita holtpontra jutása határozza meg.
EnglishThe fact of the matter is that fundamental human rights are widely violated in Eritrea.
Nagyszabású tömeges üldöztetés folyik, ahol az áldozatok politikai ellenfelek, keresztények és több ezer hétköznapi személy.
EnglishTensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
A vitatott területek miatt Etiópia és Eritrea között meglévő feszültség bármelyik pillanatban fellángolhat.
EnglishLet us be clear: we expect some positive and tangible steps in Eritrea as a result of this process.
Fogalmazzunk világosan: a folyamat eredményeképpen valamiféle pozitív és kézzelfogható lépéseket várunk Eritreában.
EnglishIn our political dialogue with Eritrea, the issue of the journalist that you mentioned is always on the agenda.
Az Eritreával folytatott politikai párbeszédünkben az említett újságíró kérdése mindig napirenden volt.
EnglishEritrea has never held a national election.
Eritreában még egyszer sem tartottak országos választásokat.
EnglishWe must now show that we mean business and we need to have a clear message for the President of Eritrea.
Most meg kell mutatnunk, hogy komolyan vesszük saját magunkat, és világos üzenetet kell küldenünk Eritrea elnökének.
EnglishEthiopia, Eritrea, Somalia and Djibouti must co-operate if they want to overcome the current stalemate.
Etiópiának, Eritreának, Szomáliának és Dzsibutinak együtt kell működnie, ha el akarnak mozdulni a jelenlegi holtpontról.
EnglishFirstly, let me say a word on Ethiopia/Eritrea.
Először szólnék néhány szót Etiópiáról/Eritreáról.
EnglishThis should increase the pressure on Eritrea.
Ennek fokoznia kell az Eritreán lévő nyomást.

Other dictionary words

English
  • Eritrea

Even more translations in the English-Indonesian dictionary by bab.la.