"Ernest" translation into Hungarian

EN

"Ernest" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Ernest" in context.

Context sentences for "Ernest" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishErnest Harch was standing in the open bathroom door-way, blocking her escape.
Ernest Harch állt a helyiség nyitott ajtajában, elállva Susan menekülésének útját.
EnglishErnest Harch punched a button on the control panel, and they stopped between floors.
Ernest Harch megnyomott egy gombot, mire a lift hirtelen megállt két emelet között.
EnglishOne of Ernest Wellington's investigators had been staking out the 7-Eleven for a week.
Ernest Wellington egyik nyomozója már egy hete a 7-Eleven környékén tanyázott.
EnglishBut it will change the whole balance of power, Ernest Alien objected.
Viszont meg fogja változtatni az egész erőegyensúlyt vetette ellen Ernest Allen.
EnglishErnest Harch had been the pledge master in the fraternity that Jerry Stein had wanted to join.
Ernest Harch volt a diákszövetség vezetője, amelybe Jerry Stein is be akart lépni.
EnglishErnest Alien, old-time career diplomat, Dartmouth and Yale; he's smart.
Ernest Allen, régi, hivatalos diplomata, Dartmouth meg Yale; okos.
EnglishThis loser thinks he's going to be Ernest and Julio freaking Gallo.
Ez a szerencsétlen azt hiszi, kenterbe veri a világ legjobb borászait!
EnglishI mean that Ernest Fucking Alien has talked the President into putting SDI on the table.
Azt, hogy ez a kibaszott Ernest Allen rábeszélte az elnököt, hogy tegye le az asztalra az SDI-t.
EnglishSubject Three is Ernest Thorn, looks like he's been dead for a while from two in the chest.
A harmadik Ernest Thorn, aki a jelek szerint már jó ideje halott.
EnglishFeature by feature, this Bill Richmond and Ernest Harch are duplicates.
Bill Richmond és Ernest Harch mintha ikertestvérek lennének.
EnglishErnest Gonyar, age seventy-nine, had died in Saint Joseph's Hospital.
Ernest Gonyar (79 éves) elhunyt a Szent József Kórházban.
EnglishIn the bookstores Renaissance poetry sold side by side with the novels of Dickens or Ernest Hemingway.
A könyvesboltban a reneszánsz poézist együtt kínálták Dickens vagy Ernest Hemingway regényeivel.
English'Aside from your husband, Hoffritz, Ernest Cooper, and Ned Rink, is there anyone on this list with whom you're familiar?'
- A férjén, Hoffritz-on, Ernest Cooperen és Ned Rinken kívül talál valami ismerős nevet?
EnglishErnest Vardanian is accused of high treason and espionage, which is not only absurd, but is completely laughable.
Ernest Vardaniant hazaárulással és kémkedéssel vádolták, ami nemcsak abszurd, hanem nevetséges is.
EnglishErnest Harch and the other fraternity brothers aren't real.
Végül is a zúzódások lassan válnak láthatóvá.
EnglishShe remembered dreaming about wolves and about Ernest Harch.
Eltartott néhány percig, míg megnyugodott.
English(RO) I wish to speak to you today about the extremely delicate situation which a journalist called Ernest Vardanian finds himself in.
(RO) Ma arról a kényes helyzetről szeretnék beszélni, amelybe Ernest Vardanian került.
EnglishThe name on the first file was Ernest Andrew Cooper.
lső dosszién Ernest Andrew Cooper neve állt.
EnglishShe thought about Ernest Harch in the bathroom.
Eszébe jutott Ernest Harch és a levágott fej.
EnglishHe might well write off Ernest Greening as a lost cause and start currying favor with one or both possible replacements.
Könnyedén leírhatja Ernest Greeninget, és elkezdi behízelegni magát egyik vagy mindkét lehetséges utódjánál.

Other dictionary words

English
  • Ernest

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Arabic dictionary.