"Ernst" translation into Hungarian

EN

"Ernst" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Ernst" in context.

Context sentences for "Ernst" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishErnst Model was right there, his weapon's muzzle pressed to the back of Dr.
Ernst Model ott volt a szeme előtt, fegyverének csövét dr. Donatello fejéhez szorította.
EnglishErnst was a fool! his lady friend countered with an angry gesture.
- Ernst bolond volt - vágott vissza barátnője egy dühös gesztussal.
EnglishWe don't know much beyond the name of the purported leader, Ernst Model.
- Nem sokat tudunk a vezetőjük, Ernst Model nevén kívül.
English(HU) I would like to draw your attention to the topic which Cornelia Ernst spoke about earlier.
(HU) Én is arra a témára szeretném felhívni a figyelmet, amelyről Cornelia Ernts beszélt korábban.
EnglishErnst had wanted to see the money, $600,000 in D-marks.
Először is látni akarta a hatszázezer dollárt, német márkában.
EnglishDoe, a profile on Ernst Model, quick as you can.
- Doki, kell egy profil Ernst Modelről, amilyen gyorsan csak lehet.
EnglishErnst Strasser has submitted his resignation as a Member of the European Parliament with effect from 24 March 2011.
Ernst Strasser 2011. március 24-i hatállyal lemondott európai parlamenti képviselői mandátumáról.
EnglishIf I had to bet, I'd say it's our friend Ernst.
Ha fogadnom kéne, azt mondanám, hogy Ernst barátunk az.
EnglishI noted that Mrs Ernst is against the system, but I wish to remember what Mr Kirkhope told me, also.
Tudomásul vettem, hogy Ernst asszony ellenzi a rendszert, de nem akarom elfelejteni azt sem, amit Kirkhope úr mondott nekem.
EnglishA pity about Ernst, the host said quietly.
- Szegény Ernst - szólalt meg házigazdája csendesen.
EnglishBellow finished his review of the taped phone conversations and the known facts about Ernst Johannes Model.
Dr. Bellow végighallgatta a fölvett beszélgetéseket, és végiggondolta mindazt, amit megtudott Ernst Johannes Modelről.
English(DE) Mr President, the only question is why your group, Mrs Ernst, has not tabled an amendment in plenary?
(DE) Elnök úr, az egyetlen kérdésem az, hogy az önök képviselőcsoportja, Ernst asszony, miért nem nyújtott be módosítást a plenáris ülésen?
EnglishErnst Höger is still alive and kicking, he walks among us, full of life and full of energy and he tells us that 'life is beautiful'.
Ernst Höger ma is él és virul, köztünk jár, tele élettel és tele energiával, és azt mondja nekünk, hogy "az élet szép”.
EnglishErnst is coming a little unglued.
EnglishThe competent Austrian authorities have informed me that Ernst Strasser will be replaced by Hubert Pirker with effect from 31 March 2011.
Az illetékes osztrák hatóságok úgy tájékoztattak, hogy Ernst Strasser helyét 2011. március 31-től Hubert Pirker fogja betölteni.
EnglishErnst Udet I liked the best.
EnglishWe have heard the figures today: 55-60 000 Europeans are waiting for the opportunity to be able to tell us in future, like Ernst Höger, that 'life is beautiful'.
Ma hallottuk a számokat: 55-60 000 európai vár a lehetőségre, hogy a jövőben Ernst Högerhez hasonlóan azt mondhassa nekünk, hogy "az élet szép”.
EnglishAccording to the Ernst & Young 2010 Barometer, China and the United States are the most attractive countries for the development of renewable energy.
Az Ernst & Young 2010 Barometer felmérése szerint jelenleg Kína és az Egyesült Államok számítanak a legvonzóbb országnak a megújuló energiaforrások fejlesztése szempontjából.

Other dictionary words

English
  • Ernst

Have a look at the Turkish-English dictionary by bab.la.