"erosion" translation into Hungarian

EN

"erosion" in Hungarian

EN erosion
volume_up
{noun}

1. general

erosion
erosion

2. geology

erosion (also: degradation)
One of the goals is to identify the causes of erosion and prevent it.
Ennek egyik célja az erózió okainak meghatározása és annak megelőzése.
Erosion is a big problem, but not necessarily in the European Union.
Az erózió jelentős probléma, de nem feltétlenül az Európai Unióban.
The ravines, those ancient gashes of erosion he had seen, were less dangerous.
Az erózió régi tanúiként ásító mélyedések kevésbé voltak veszélyesek.

Synonyms (English) for "erosion":

erosion

Context sentences for "erosion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has led to an erosion of trust in institutions, in leaders, and among neighbours.
Ez kikezdte az intézményekbe, a vezetőkbe és a szomszédokba vetett bizalmat.
EnglishComplete erosion would not take place overnight nor, quite possibly, for several weeks.
Az összeomlás nem fog bekövetkezni egy nap alatt, akár hetekig is eltarthat.
EnglishAll of this has led to an erosion of trust in Russia as a European partner.
Mindezek aláásták az Oroszországba mint európai partnerbe vetett bizalmat.
EnglishSubject: Measures to prevent soil erosion under the CAP post-2013
Tárgy: A talajerózió megelőzésére vonatkozó intézkedések a 2013 utáni KAP-ban
EnglishIpan puffed as he worked his way through the raw land cut by erosion.
Énpánz zihálva tántorgott a talajerózió által meghasogatott földön.
EnglishI don't know about the rest of you, but I'm beginning to experience a severe erosion of confidence here.'
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mintha súlyosan kezdene meginogni az önbizalma.
EnglishIf we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win.
Ha feladjuk az alapvető jogokat és elveket, azzal lehetővé tesszük a terroristák győzelmét.
EnglishHe had simply not added up the effects of the long, slow erosion in the Imperial struc-Ifcres.
Egyszerűen megfeledkezett arról, hogy figyelembe vegye a birodalmi szerkezetek hosszú, lassú erózióját.
EnglishThis will involve competition for our farmers and a further erosion of sovereignty.
Ez versenyt fog jelenteni a gazdálkodóink számára, valamint a szuverenitás további csökkenését fogja eredményezni.
EnglishThere are a great many places in Europe with soil pollution or other soil problems such as erosion.
Számos szennyezett talajú és más problémákkal, például erózióval küzdő terület található Európában.
EnglishToday the EU imposes big government, increasing central control and the erosion of the nation state.
Ma az EU nagy kormányt, erősödő központi ellenőrzést és a nemzeti állam erózióját kényszeríti ránk.
EnglishThat would have caused further erosion, explaining why the floor tilted toward the corner I was in.
Ez további eróziót okozhatott, megmagyarázva, miért lejtett a padló abba a sarokba, amelyikben álltam.
EnglishLikewise, agricultural methods that prevent the compaction and erosion of soils should also be supported.
Hasonlóképpen támogatást érdemelnek azok a mezőgazdasági módszerek, amelyek megelőzhetik a talaj tömörödését és erózióját.
EnglishSmall signs indicated an erosion of Ska morale.
Apró jelek utaltak a ska morál hanyatlására.
EnglishIllegal felling reduces biodiversity, causes erosion, and contributes 20% of greenhouse gas emissions.
Az illegális fakitermelés csökkenti a biológiai sokféleséget, eróziót okoz, 20%-kal járul hozzá az üvegházhatás-gázok kibocsátásához.
EnglishOne of my concerns is the gradual erosion of the secular republican ideal and the growth of religion in politics.
Az egyik aggodalmam a világi köztársaság ideájának fokozatos kopása, és a vallás politikában betöltött szerepének növekedése.
English- His shoes show medial heel erosion.
- A cipőin orvosi bokaerózió nyomai vannak.
EnglishGay Mitchell spoke very eloquently about the difficulties for the developing world when erosion of biodiversity occurs.
Gay Mitchell igen ékesszólóan beszélt a biológiai sokféleség pusztulása által a fejlődő világ számára felvetett nehézségekről.
EnglishThe ten shots had dirtied it some, but not much, and there was no erosion damage that he could see in the throat forward of the chamber.
A tíz lövéstől kicsit bepiszkolódott, de nem nagyon, és a töltényűr előtti "torokban" nem látott kopásnyomot sem.
EnglishErosion of ego as the husband of a star.