"erotic" translation into Hungarian

EN

"erotic" in Hungarian

EN

erotic {adjective}

volume_up
Beauty compelled admiration and erotic yearning; such was its organic function.
Szépsége csodálatot és erotikus vágyakozást ébresztett; ez volt a célja.
Uncontestable proof of this erotic aspect of seismic activity did not exist.
A szeizmikus tevékenység erotikus vetületéről persze nincsen cáfolhatatlan bizonyíték.
What I need is erotic exercise in large doses sustained over an endless period of time.'
Erotikus testedzésre van szükségem, nagy adagokban, meghatározatlan ideig.
The erotic arousal was so intense that he could do nothing to curb it.
Olyan érzéki izgalomba jött tőlük, amelyet semmivel sem bírt lehűteni,
You have won the erotic war; the Female Principle has defeated the Male!
Az érzéki háborút megnyerted; a Női Alapelv legyőzte a Férfit!
If it was an erotic hunger, I did not intend to find out.
Nem óhajtottam kideríteni, hogy érzéki éhség-e.
erotic (also: amatory, sexual)
His erotic adventures have been varied, to say the least, but his emotional life always comes up surprisingly barren.
Rendkívül változatos szexuális kalandjai voltak, de a kapcsolatok érzelmi oldalát tekintve, igencsak sivár.
erotic (also: amorous, amatory)
Spangler still had the same erotic leer on his young face.
Spangler fiatal arcán még mindig ugyanaz a kéjes vigyor ült.

Synonyms (English) for "erotic":

erotic

Context sentences for "erotic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat those birds did on camera, though, was supremely erotic all the same.
A madarak mégis valami felülmúlhatatlanul erotikusat műveltek a kamera előtt.
EnglishNow let's just take a vow that nothing erotic will ever pass between us.
Egyszerűen fogadjuk meg, hogy kizárunk kapcsolatunkból mindennemű erotikát.
EnglishMany of those who came into his shop to buy the erotic pin-up magazines displayed behind the counter wore dark glasses.
A pult mögött kifüggesztett pornográf magazinok vásárlói közül is sokan napszemüveget hordanak.
EnglishThe robot equivalent of erotic teasing, or worse.
Az emberiség egészének absztrakt boldogulása érdekében.
EnglishThe woman was as skilled as she was erotic.
A nő legalább olyan ügyes volt, mint amilyen vonzó.
EnglishThough, to him, their limbs seemed too thin, other men might see them as supple and erotic, like the legs of dancers and the arms of acrobats.
Más férfi ruganyosnak és erotikusnak láthatta őket, mint a táncosok lábait és az akrobaták karjait.
EnglishHe was not the only Grover visited by such thoughts, though none were as fixated on the erotic as William.
Nem ő volt az egyetlen Grove-lakó, akiben ilyen gondolatok ébredtek, jóllehet másoké korántsem volt olyan erotikusán túlfűtött, mint Williamé.
EnglishLoosening his thick leather belt and the zipper of his jeans, all erotic, that this powerful thing was suddenly dependent upon her.
Tiszta erotika volt kicsatolni a vastag bőrövet, lehúzni a farmer cipzárját ezen a hirtelen elgyámoltalanodott, hatalmas emberen.
EnglishPerhaps their obsession with the erotic is merely something abstracted from the minds of men and women who have always felt guilty about such things.
Erotomániájukat talán csak olyan férfiak és nők agyából vonják ki, akiknek bűntudatuk van az ilyesmivel kapcsolatban.
EnglishIt wasn't even erotic.
English- Is it terribly erotic ?
EnglishPeople were adventurous and erotic again the way they'd been in the old days, before the great middle-class revolutions of the late 1700s.
Megint olyan vakmerők és buják lettek az emberek, mint annak idején, még mielőtt a tizennyolcadik század végén kitört a harmadik rend nagy forradalma.
EnglishEven now, though the scene he was watching had moved from the erotic to the terrifying to the nauseating, William Witt could not take his eyes off it.
William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól, pedig az események közben erotikusból rémisztővé, majd pedig émelyítővé váltak.
EnglishIt seemed a suitable halting place on a day which had begun with the planter's erotic collection and continued with the murdered bodies in the square.
Ez a hely nagyon is megfelelő állomásnak tetszett egy olyan napon, amely a gumiültetvényes pornográfgyűjteményével kezdődött és a Place Garnier-t borító holttestekkel folytatódott.
EnglishWhen he'd been a reporter, research on one of his stories had taught him that in males, hanging was rumored to have erotic side effects, its victims producing erections.
Annak idején, riportkészítés kapcsán hallotta, hogy a férfiaknak a kötélen függéstől gyakran merevedésük támad, és az utolsó pillanatokban még orgazmusuk is van.