"Error message" translation into Hungarian

EN

"Error message" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Error message" in context.

Context sentences for "Error message" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDefine the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.
Megmagyarázza a kiírt hibaüzenetet, amely akkor jelenik meg, ha a cellában érvénytelen adat van.
EnglishThe error message was: Not enough information found in server redirect
A hibaüzenet: "Nincs elegendő információ a szerver átirányításhoz"
EnglishDisplays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell.
Megjeleníti a Hibaüzenet részbe írt szöveget, ha érvénytelen adatot írnak be egy cellába.
EnglishThere was an error copying the message to the Sent folder.
Hiba történt az üzenetnek az Elküldött elemek mappába másolása közben.
EnglishKopete encountered the following error while parsing a message:%1
Belső hiba történt a következő üzenet feldolgozása közben:%1
EnglishKLibLoader could not load the plugin:%1Error message:%2
A KLibLoader nem tudja betölteni a következő modult:%1Hibaüzenet:%2
EnglishThe macro is executed after the error message is displayed.
A makró a hibaüzenet megjelenése után indul el.
EnglishEnter the title of the macro or the error message that you want to display when invalid data is entered in a cell.
Írja be a cellában az érvénytelen adat megadásakor megjeleníteni kívánt makró vagy hibaüzenet címét.
EnglishIMAP Error: The message could not be saved due to an error.
IMAP hiba: az üzenet nem menthető hiba miatt.
EnglishHe said, "The message says, 'Error Type 11.'" (Laughter) So we must admit that some of the blame falls squarely at the feet of the users.
(Nevetés) Azt tehát be kell vallanunk, hogy néha valóban a felhasználó hibázik.
EnglishThe error message is: %2 in line %3, column %4.
A hibaüzenet: %2 a(z) %3. sorban, a(z) %4. oszlopban.
EnglishThe system error message was: quot;%1quot;
A rendszer hibaüzenete: quot;%1quot;
EnglishError retrieving a message.
Hiba történt az üzenet letöltése közben.
EnglishIf you receive an error message, try sending your SMS by clicking Store SMS and then saying Yes to send stored SMS.
Ha egy hibaüzenetet kapsz, próbáld elküldeni az SMS-ed az "SMS tárolása"-ra kattintva, és utána válaszd az "Igen"-t, hogy elküldje a tárolt SMS-t...
EnglishShow error message
EnglishThe error message was: %1
English'Error' message box
EnglishSend Message Error
EnglishIf you compile your project and get an error, you can click on the error message to switch to the file and line where the error occurred.
Ha a projekt fordítása közben hiba történik, rá lehet kattintani a hiba szövegére - ennek hatására a szerkesztő a hibát tartalmazó sorra ugrik a megfelelő forrásfájlban.

Other dictionary words

English
  • Error message

Translations into more languages in the bab.la Norwegian-English dictionary.