"to erupt" translation into Hungarian

EN

"to erupt" in Hungarian

EN to erupt
volume_up
[erupted|erupted] {verb}

From the moment when an economic crisis erupts, however, it is a very different story.
A baj akkor kezdődik, amikor kitör egy gazdasági válság.
A not particularly large volcano erupts in Iceland and air traffic in many parts of Europe grinds to a halt for several days.
Izlandon kitör egy nem túlzottan nagy vulkán, és Európa számos részén napokra leáll a légi forgalom.
to erupt (also: to outgrow, to spring, to spring up)

Context sentences for "to erupt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
Világos, hogy a jövőben is lesznek ilyen vulkánkitörések, mint ez a mostani izlandi.
EnglishWe did this because we know that a humanitarian crisis can erupt at any time.
Azért döntöttünk így, mert tudjuk, hogy bármikor bekövetkezhet egy humanitárius válság.
EnglishHe would erupt into such rage that the old man whimpered like a child.
Olyan éktelen haragra gerjedt, hogy az öregember pityeregni kezdett, akár egy gyerek.
EnglishHowever, if hostilities erupt, the outpost and the starship will be out-gunned.
De ha kitörne a harc, a Romulánok még mindig túlerőben lennének.
EnglishQuite suddenly I saw flames erupt from Eudoxia's breast, and then flames run riot through her veins.
Hirtelen lángok csaptak ki Eudoxia melléből, lángok futottak végig erein.
EnglishIt's not uncommon in depositions for huge fights to erupt between counsel.
Nem számít ritkaságnak, hogy óriási viták robbannak ki az ügyvédek között a vallomás rögzítése közben.
EnglishBefore it could erupt, the cab landed him on the observatory grounds close to the domed roof.
Megérkeztek a csillagvizsgálóhoz, az obszervatórium félgömb alakú kupolája ott magaslott előtte.
EnglishI gazed at the Keedsler mansion, never dreaming that a volcanic dog was about to erupt behind me.
= A Keedsler-házat bámultam, nem is álmodtam arról, hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül.
EnglishIf they really do something, even if we can't pin it on them, he's going to erupt like Mount Saint Helens.
Ha ezek tényleg csinálnak valamit, akkor az elnök ki fog robbanni, mint a Saint Helens tűzhányója.
EnglishOccasionally a small skirmish would erupt off-camera among the lawyers, but Jacob didn't seem to care.
Időnként hallatszott, hogy az ügyvédek között valamilyen nézeteltérés támad, de Jacob nem törődött velük.
EnglishDistant mountains erupt in smoke and flame.]
A távoli hegycsúcsok megrázkódnak, és forró tüzet okádnak magukból.]
EnglishBut Chris was fearful she was repressing and that her emotions might one day erupt in some harmful form.
De Chris attól rettegett, a gyerek elfojtja az érzelmeit, és ezek egy nap esetleg káros formában törnek fel.
EnglishThese types of response risk fuelling a dangerous climate which could erupt into violence and racism.
Az ilyen megnyilatkozások csak továbbfűtik azt a veszélyes klímát, amely bármikor erőszakba és rasszizmusba torkollhat.
EnglishSheets of gunfire continued to erupt from the southernmost ship, which was darting back and forth, firing in all directions.
A legdélebbre álló hajó most is ontotta az ágyútüzet, minden irányba tüzelve állandó mozgásban volt.
EnglishRather than erupt in rage, she smiled.
EnglishAnd no matter how many land mines erupt in a minute, be sure your mind lands on the beauty of this funny place called life.
És nem érdekes, mennyi akna robban egy perc alatt, a fontos, hogy az elméd kiaknázza a szépségét ennek a furcsa helynek, amit életnek hivnak.
EnglishAfter he had gone about a hundred yards, he dropped to his knees again, held his hands in front of him, and allowed the power to erupt once more.
Miután megtett vagy száz yardot, ismét letérdelt, maga elé tartotta a kezét, és hagyta, hogy ismét kitörjön belőlük az erő.
EnglishBut as Chow and his bridge crew stared out the forward windscreens, they saw a tremendous barrage of gunfire erupt from out near the horizon.
Ám amikor Csau és a híd legénysége az első ablakon keresztül a messzeséget fürkészte, a horizonton hatalmas zárótüzet láttak fellobbanni.
EnglishAll of this passed through his mind in a fraction of a second, and Dorsk 81 sensed through the Force the volcano waiting to erupt within Kyp.
Mindez egy pillanat alatt végigfutott Kyp agyán, és Dorsk 81, az Erő révén érezte barátja növekvő feszültségét, amely vulkánként tört a felszínre.
EnglishNarnra kept to her crouch on the cold cellar floor, wondering what fresh rending chaos of magic was going to erupt precisely where and when.
Narnra nem mozdult, továbbra is a kőpadlón kuporgott készen rá, hogy bármelyik pillanatban odébb ugorjon, ha újabb komisz varázslatok kelnének életre.

Other dictionary words