"Erwin" translation into Hungarian

EN

"Erwin" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Erwin" in context.

Context sentences for "Erwin" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis quantum weirdness was first described by Erwin Schrödinger and his cat.
Ezt a kvantum furcsaságot legelőször Erwin Schrödinger írta le, és a macskája.
EnglishErwin Keitel approached one such Soviet soldier, a senior sergeant by rank.
Erwin Keitel megközelített egy szovjet őrmestert, és németül jó napot kívánt neki.
EnglishWell, I can't tell you how pleased I am that you got through it okay, Erwin.
- Nos, el sem mondhatom, hogy mennyire örülök, hogy túl vagy rajta, Erwin.
EnglishErwin Ostermann had his back to them, head down examining some computer display or other.
Erwin Ostermann nekik háttal, lehajtott fejjel ült, és egy komputerképernyőre meredt.
EnglishWhen I was a boy, I fought against Erwin Rommel half way from Cortina to the Grappa, where we held.
Kölyökkoromban Erwin Rommel ellen, félúton Cortina és a Grappa közt; ott voltunk beásva.
EnglishErwin Keitel lived on a pension, and not an especially comfortable one at that.
De nem azért, hogy információt szedjen ki belőle...
EnglishI know, Erwin, I know who they are, but that's all I can say.
- Tudom, Erwin, tudom, kicsodák, de mindössze ennyit mondhatok.
EnglishSo was Erwin Rommel, sir, but Montgomery whupped his ass.
Erwin Rommel is az volt, uram, Montgomery mégis szétrúgta a seggét.
EnglishPerhaps Erwin was delivering a message along with the cassette.
Két órával azután, hogy átvette, tovább is adta a csomagot.
EnglishErwin Ostermann liked the schloss; it was totally in keeping with his stature in the financial community.
Erwin Ostermann szerette a schlosst, ami tökéletesen illett a pénzügyi világban elfoglalt szerepéhez.
EnglishIt pleased Winston that Erwin wanted to do this.
És Winstonnak tetszett, hogy Erwin gondol erre.
English-no, Erwin Ostermann realized, they did not.
...nem, nem tudják, döbbent rá Erwin Ostermann.
EnglishWhy had they attacked the home of Erwin Ostermann?
Miért támadták meg Erwin Ostermann házát?
EnglishErwin's good people, the Secretary of the Treasury said on his way out of the White House, where the cabinet meeting had run very long.
- Ismerem ezt a fickót, kár lett volna Erwinért - jegyezte meg a pénzügyminiszter a Fehér Házban, a hosszúra nyúló kormányülés után.
English'Some gelding, Erwin.'
EnglishThe home of Erwin Ostermann was magnificent, Hans Ffrchtner thought for the tenth time, just the sort of thing for an arrogant class-enemy.
Erwin Ostermann otthona lenyűgöző, pont amilyen egy arrogáns osztályellenséghez illik is, gondolta Hans Fürchtner vagy tizedszerre.
English'I know that, Erwin.
EnglishErwin Ostermann had told the police during his three-hour debrief that they'd sought his special inside codes to the international trading system.
Erwin Ostermann elmondta a rendőrségnek háromórás kihallgatása során, hogy a nemzetközi kereskedelmi rendszerhez szóló "különleges belső kódját" akarták.

Other dictionary words

English
  • Erwin

Search for more words in the Portuguese-English dictionary.