EN estimate
volume_up
{noun}

1. general

estimate (also: calculation, cast, count, reckoning)
hozzávetőleges számítás szerint
hozzávetőleges számítás szerint
The cost of resolving the financial crisis is impossible to estimate now, but one calculation that has been put forward suggests a figure in the region of USD 50 000 billion.
A pénzügyi válság rendezésének költségeit egyelőre felbecsülni sem lehet, de egy előterjesztett számítás szerint 50 000 milliárd USD körüli összegre kell számítani.
The report was an intelligence estimate in all but name.
A beszámoló voltaképpen egy hírszerzési értékelés volt.
legalacsonyabb értékelés szerint
That is more than the Commission estimated when it undertook its assessments.
Ez több, mint amit a Bizottság becsült az értékelés elkészítésekor.
estimate (also: calculation, reckoning)
estimate (also: appraisal, assessment)
estimate (also: conceit, esteem, eye, judgement)
estimate
estimate
volume_up
megállapítás {noun} (előre)
estimate

2. mathematics

estimate
Personally, I believe that even this estimate is optimistic.
Én személy szerint úgy vélem, hogy egy ez optimista becslés.
The lowest estimate would put the worth of the coronet at double the sum which I have asked.
Még a legóvatosabb becslés szerint is legalább kétszer annyit ér, mint amennyit most kérek.
The preservation period of 24 hours at 4 ºC is a cautious estimate.
A 24 órás tárolási idő 4 ºC-on óvatos becslés.

3. finance

estimate
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2010 (
A Parlament 2010-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási becslései és a 2010-es költségvetés (
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2010 (debate)
A Parlament 2010-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási becslései és a 2010-es költségvetés (vita)
Estimates of revenue and expenditure for Amending Budget 1/2010 (Section I, European Parliament) (
Az 1/2010. számú költségvetés-módosításban (I. szakasz, Európai Parlament) tervezett bevételek és kiadások (
In addition, normally all cost forecasts for infrastructure tend to be two to three times higher than estimated.
Ráadásul normális esetben az infrastruktúrára vonatkozó minden költség-előirányzat két-háromszor magasabb a becsültnél.

Context sentences for "estimate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe give this estimate to our client, and this is before we lift a finger.
Rengeteg ügyem volt már, általában sikerül majdnem a céltábla közelébe találnom.
EnglishI entirely reversed my pleasure-induced estimate of Ivory made at the wedding banquet.
Az esküvői vacsorán alkotott örömteli nézeteimet kénytelen voltam felülvizsgálni.
EnglishSir Cormallon, please give us your estimate of Madame Pina's capabilities as a sorcerer.
Cormallon úr, kérem, mondja el a véleményét Sina asszony képességeit illetően!
EnglishYou made an estimate of the situation and thought through the options, and then you acted.
Felértékeled a helyzetet, fontolóra veszed a lehetőségeket, és aztán cselekszel.
EnglishUnder two thousand, sir, closing fast now, estimate torpedo speed sixty knots.
Kétezer alatt, uram, gyorsan közeledik, becsült sebessége hatvan csomó.
EnglishBut I want a really, really good estimate of that just as fast as you can get it to me.'
Mindenesetre szeretném, ha mielőbb megbízható értékelést nyújtanának be a kérdésről.
EnglishThe time estimate came in last night, the Fed Chairman was saying now.
Tegnap este kaptam meg az időbecslést vette át a szót ismét a Tartalék elnöke.
EnglishThe fighters are at our twelve o'clock... getting a range estimate now of twenty-two miles.
A vadászok tizenkét óránál vannak, most már csak huszonkét mérföld a távolság.
EnglishI consider the estimate we voted on today to be balanced, and I therefore supported it.
Véleményem szerint a ma szavazásra kerülő tervezet kiegyensúlyozott, ezért támogattam.
EnglishWe estimate four of their aircraft carriers, judging by the number of aircraft involved.
A bevetett repülőik számából ítélve feltehetően négy repülőgép-hordozóval.
EnglishIt holds his estimate and dignity as well wherein 'tis precious of itself as in the prizer.
Az érték nagysága és méltósága magában az értékben és az értékelőben rejlik.
EnglishAccording to my estimate, the Whirlwind has had sufficient time to complete repairs.
Becslésem szerint a Whirlwind komputereit mostanra már megjavították.
EnglishScientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
Tudósok becslései szerint a XXI. század végére a fajok 15-40%-a eltűnhet.
EnglishHe won't tell me his real age, so forty-five is my estimate, judging by his looks.
Nem hajlandó megmondani a korát, így aztán a negyvenöt csak az én becslésem, a külseje alapján.
EnglishOne was young, two or three Jupiter years old by Corbell's estimate.
Egyikük fiatal volt, Corbell becslése szerint két vagy három Jupiter-éves.
EnglishA Special National Intelligence Estimate could take months to prepare.
Egy különleges kiértékelés elkészítése normális körülmények közt hónapokat vett igénybe.
EnglishBut I'd hate to have my year's salary depend on how close I came inside that estimate.
De nagyon nem szeretném rátenni az évi béremet, hogy mennyire pontosan becsültem meg az időt.
EnglishI want a worst-case estimate of plutonium production at the DDK power stations.
- Ha kiengedték, akkor már szállítható állapotban kell lennie.
EnglishAs far as I could estimate, there were only about sixty rifles between the lot of us.
Amennyire fel tudtam mérni, összesen vagy hatvan puskánk lehetett.
EnglishI'd estimate that you'll be lucky to live out the week if you stay here in Dabour.'
Véleményem szerint, ha itt marad Dabourban, szerencsésnek mondhatja magát, ha megéri a hétvégét.