EN

estimation {noun}

volume_up

Context sentences for "estimation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe showed no response to this estimation, whether he could read it from my mind or not.
Nem tudom, kiolvasta-e az agyamból ezt a megállapítást, de nem reagált rá.
EnglishI would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Örömmel fogadnék egy pénzügyi becslést az emberek jólétéhez való hozzájárulásuk mértékéről.
EnglishWhat, in the Commission's estimation, is the status of the accession negotiations?
A Bizottság nézete szerint hol tartanak a csatlakozási tárgyalások?
EnglishBut I am very far from agreeing with you in your estimation of ladies in general.
De nem értek veled egyet abban, amit a nőkről általában mondasz.
EnglishHe held out little hope for his peace as he saw that sullen estimation grow more and more grim.
Az elmúlt napok feszültsége után, bátyja sokkal nyugodtabbá és barátságosabbá vált.
EnglishThe young man went up enormously in her estimation by the way he accepted her statement.
A fiatalember igencsak emelkedett a becsülésében azáltal, ahogy ezt a kijelentést fogadta.
EnglishA meringue is made exactly the same way, in my estimation, as a bone.
Egy habcsók az én elképzeléseim szerint ugyanúgy készül, mint egy csont.
EnglishIn the estimation of King Casmir, the event had gone moderately well.
Casmir király megítélése szerint viszonylag jól folyt le a nagy esemény.
EnglishMy estimation is that probably 45 of you are absolutely passionate about classical music.
Becslésem szerint körülbelül 45-en abszolút szenvedélyesek vagytok a klasszikus zene iránt.
EnglishWe may be no worse than humans in your estimation, but you could have kept your counsel.
Lehet, hogy szerinted nem vagyunk rosszabbak az embereknél, de azért gondolkoznod kellett volna!
EnglishJCS doesn't agree with the DCI's estimation, sir, Curtis said.
Az EV nem ért egyet a CIA helyzetmegítélésével, uram mondta Curtis.
EnglishAnd you are correct in your estimation of Lord Rutherford.
Ami pedig Lord Rutherfordot illeti, őt nagyon is helyesen ítélted meg.
EnglishCalculates the standard deviation of an estimation based on a sample.
Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.
EnglishIn my estimation - and, I believe, that of most of my fellow Members in this House - the means are not proportionate.
Szerintem - és úgy vélem, képviselőtársaim többsége szerint sem arányosak az eszközök.
EnglishIn your estimation that is enough to make me a fool.
Az ön elvei szerint aki így gondolkozik, az nem lehet épeszű.
EnglishHarry Kennebeck had come from a dirt-poor family and, by his own estimation at least, made quite a lot of himself.
Harry Kennebeck szegény családból származott, és saját erejéből jutott el oda, ahol most tart.
EnglishI didn't dare tell him my true estimation of your husband.
Nem mertem közölni vele, mi a véleményem a férjedről.
EnglishTregarth had been often brought up short in his estimation of these peoples by just some curious quirk such as this.
Tregarth megbecsülését hamar kivívták ezek a népek, egy-egy ilyen trükkel például, mint ez is.
EnglishIn our estimation, substantial improvements are needed.
Megítélésünk szerint jelentős javításokra van szükség.
EnglishInstead I chose some bright green asparagus fern, which choice obviously lowered me in Poppy's estimation.
Inkább a friss aszparágusz mellett döntöttem; ez a választás nyilvánvalóan csökkentette értékemet Poppy szemében.