EN

evaluating {noun}

volume_up
I am of the opinion that we should use the document evaluating the results and shortcomings of the 2006 Action Plan as the basis for this evaluation.
Ezen értékelés alapjául úgy gondolom, hogy a 2006-os cselekvési terv eredményeit és hiányosságait értékelő dokumentumot kellene felhasználnunk.

Context sentences for "evaluating" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Nem lehet nem észrevennünk az ilyen típusú energiaellátás felmérésének lehetőségét.
EnglishI think Squeeb got stuck with the job of evaluating space travel for his people.
Azt hiszem, Squeebnek nem sikerült elhintenie az űrhajózás szeretetét az övéi között.
EnglishRyan asked first, just to have a way of evaluating the information he was about to receive.
Kitől? kérdezte Ryan, hogy legyen valami támpontja az információ értékeléséhez.
EnglishIt's a matter of constantly re-evaluating our concept of natural principles.
Mindössze arról van szó, hogy a természet alapelvei folyamatos átértékelés tárgyát képezik.
EnglishOf course, I am in favour of the principle of evaluating the effectiveness of policies.
Természetesen támogatom a politikák hatékonysága értékelésének elvét.
EnglishFirst of all, I know that evaluating MSY is not a simple matter.
Először is: tudom, hogy a legnagyobb fenntartható hozam értékelése nem egyszerű feladat.
EnglishWe have the Malta pilot project and are evaluating this.
Működik a máltai kísérleti projekt, amelyet jelenleg értékelünk.
EnglishBlue eyes scanned Dors, evaluating, before the image finally spoke.
Kék szemével végigmérte Dorst, aztán megszólalt.
EnglishWe ought to bear this in mind when evaluating this matter.
A kérdés értékelésekor nem szabad erről megfeledkeznünk.
EnglishTiajo eyed Floyt, evaluating him in a new light, choosing not to contest his story.
Szóval a vita tárgya eltűnt? méregette Tiajo most már más szemmel Floytot, miután úgy döntött, hogy nem köt bele a sztoriba.
EnglishAs we begin evaluating the loss of life, ...Do you want to see it?
Úra értékeljük a veszteségeinket, Akarod látni?
English. - (HU) Evaluating the situation does not mean simply a review of the common agricultural policy (CAP).
írásban. - (HU) Az állapotfelmérés nem csupán a közös agrárpolitika felülvizsgálatát jelenti.
EnglishAnd the data for evaluating the performance of both!
És a kiértékelésük alapjául szolgáló adatok megmaradását is.
EnglishThe priest took that in and gave them an appraising look, as though evaluating their capacity to pay what Cale had promised.
A pap ismét végigmérte őket, mintha azt találgatta volna, vajon mennyit tudnak fizetni.
EnglishThe gender element must therefore be taken into account when devising and evaluating the programme.
A program megtervezésekor, és értékelésekor tehát figyelembe kell venni a társadalmi nemeket, mint fontos elemet.
EnglishThe dwarf eyed him, evaluating his curiosity.
A törp végignézett rajta, felmérte a japán srác kíváncsiságát.
EnglishThere are quite a few misconceptions in circulation concerning the process of evaluating cohesion policy, including in this House.
A kohéziós politika értékelése során elég sok téveszme kering itt, ebben a házban is.
EnglishThat is why it cannot, for Europe, merely be a question of evaluating the measures being taken to combat deficit.
Ezért tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy értékeljük a deficit leküzdésére irányuló intézkedéseket.
EnglishWe are evaluating the situation precisely in order to identify the most suitable instruments in this area.
Részleteiben elemezzük a helyzetet, hogy meghatározhassuk, melyek lennének a legmegfelelőbb eszközök ezen a téren.
EnglishToday, four years later, we are faced with evaluating what has been done, and I believe it is necessary to do so.
Ma, négy év elteltével, értékelnünk kell az eddig megtett utat, és én úgy gondolom, hogy erre szükség is van.

Synonyms (English) for "evaluation":

evaluation