EN

evaluation {noun}

volume_up
The first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
Az első az élelmiszerválság, a második pedig egy eredményközpontú értékelés.
Hopefully, the evaluation will provide an opportunity for improvement.
Remélhetőleg az értékelés lehetőséget nyújt majd tökéletesítésre.
On the basis of this evaluation we will draw conclusions as to the future.
Ezen értékelés alapján le fogjuk vonni a jövőre vonatkozó következtetéseket.
evaluation (also: reading)
Kiértékelés fejezte be az üzenet.
Teljes logikai kiértékelés
A kiértékelés beállításai
evaluation

Context sentences for "evaluation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
A történelmi tények értékelése a történészek és egyedül a történészek feladata.
EnglishThat is why I hope that we can work together on this new evaluation mechanism.
Ezért remélem, hogy együtt tudunk dolgozni ebben az új értékelési mechanizmusban.
EnglishIt will undertake extensive on-site evaluation visits in the countries concerned.
Kiterjedt helyszíni felmérő látogatásokat fog végezni az érintett országokban.
EnglishThe evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
A történelmi tények értékelése a történészek, és kizárólag a történészek feladata.
EnglishWe also want an evaluation report, which is provided for in the Treaty of Lisbon.
Ezen kívül a Lisszaboni Szerződésben előírt értékelő jelentésre is igényt tartunk.
EnglishThe aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
A megbízás célja az, hogy hatékonyabbá tegye a schengeni értékelési mechanizmust.
EnglishThis will be done during an ex post evaluation exercise foreseen by the directive.
Ez az irányelvben előírt utólagos értékelési gyakorlat során fog megtörténni.
EnglishIt also requires an effective and updated monitoring and evaluation system.
Hatékony és napra kész nyomon követési és értékelési rendszerre is szükség van.
EnglishThe first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
Az első az élelmiszerválság, a második pedig egy eredményközpontú értékelés.
EnglishMr President, I supported the resolution on the evaluation of the EU-Belarus dialogue.
Elnök úr! Támogattam az EU-Belarusz párbeszéd értékeléséről szóló állásfoglalást.
EnglishWe must also work through the problems identified in the evaluation reports.
Kezelnünk kell az összes, az értékelő jelentésekben azonosított problémát is.
EnglishIn my opinion for the Committee on Economic and Monetary Affairs, I made an evaluation.
A véleményben értékelést készítettem a Gazdasági és Monetáris Bizottság számára.
EnglishIs there an evaluation, and if so, could you tell us about its main conclusions?
Van-e értékelés, és amennyiben igen, be tudna-e számolni annak főbb következtetéseiről?
EnglishThis evaluation and the report from the two CIA officers were relayed to Moscow at once.
Ezt az értékelést és a két CIA-tiszt jelentését azonnal továbbították Moszkvába.
EnglishWe have the right to a formal evaluation before they can deny our official application.
Jogunk van egy formális vizsgálati eljáráshoz, mielőtt elutasítanák a kérelmet.
EnglishBefore Chapelle makes his final evaluation of Jack, he'll wanna talk to you.
Mielőtt Chapelle meghozza a végső döntést Jack ügyében, téged is meghallgat.
EnglishThe establishment of an evaluation mechanism is important for all Member States.
Egy értékelési mechanizmus létrehozása minden tagállam számára lényeges.
EnglishOkay, for one thing, I want an evaluation of the Zhang Han San character, Ryan said.
Rendben, akkor először is kérnék egy jellemrajzot erről a Csang Han-szanról.
EnglishWe will also be forced to undertake an evaluation process to learn from the experience.
Egy értékelési folyamatot is el kell végeznünk, hogy tanuljunk a tapasztalatokból.
EnglishUnfortunately, I cannot be as positive when it comes to my political evaluation.
De sajnos politikai értékelésemben már nem tudok ilyen lelkesen szólni.

Synonyms (English) for "evaluation":

evaluation